Uitspraak: Kandidaat-notaris schaadt vertrouwen in notariaat

De kandidaat-notaris heeft klaagster op 19 mei 2016 een brief geschreven. De kandidaat-notaris zou een brief hebben ontvangen van de zus van klaagster (de executeur) om behulpzaam te zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap van de moeder van klaagster (erflaatster). Erflaatster heeft bij testament over haar nalatenschap beschikt en klaagster onterfd.

Klaagster heeft de kandidaat-notaris laten weten dat zij een beroep wilde doen op de legitieme portie. De kandidaat-notaris heeft op 6 juni 2017 gesproken met klagers. Klager heeft dit gesprek buiten medeweren van de kandidaat-notaris opgenomen.

De kandidaat-notaris heeft per brief op 13 juni 2017 klagers uitgenodigd om dagafschriften van de betaalrekening van erflaatster in te zien. Op 25 januari 2019 is de nalatenschap van erflaatster afgewikkeld.

De klacht

Volgens klagers heeft de kandidaat-notaris zich respectloos, denigrerend, intimiderend, misleidend, egoïstisch en agressief gedragen. Het wangedrag wat te kandidaat-notaris heeft vertoond zou ervoor hebben gezorgd dat klagers een erfrechtadvocaat hebben moeten nemen. Klagers verwijten het de notaris dat hij niet heeft ingegrepen toen de kandidaat-notaris zich misdroeg. De gedragingen van de kandidaat-notaris behoren tot de verantwoordelijkheid van de notaris.

Beoordeling

De kamer moet beoordelen of sprake is van een verwijtbare gedraging. Notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen voor handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens de Wna gegeven bepaling, hetzij met de zorg die zij behoren te betrachten ten opzichte van degenen voor wie zij optreden en voor handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris niet betaamt.

Klacht tegen de kandidaat-notaris

De kandidaat-notaris heeft de inhoud van het gesprek niet weersproken. Hij geeft aan met stemverheffing te hebben gesproken, maat dit deed om klager te onderbreken. De kandidaat-notaris vindt echter niet dat zijn gedrag als onprofessioneel moet worden bestempeld.

De kamer acht te klacht gegrond. Het is vast komen te staan dat de kandidaat-notaris met stemverheffing heeft gesproken en dat hij zijn eigen emoties niet in bedwang kon houden. Dit past niet bij het beeld van een professionele beroepsbeoefenaar. De klacht dat de kandidaat-notaris tekort zou zijn gesloten in zijn informatieplicht slaagt niet.

Klacht tegen de notaris

De kandidaat-notaris heeft een eigen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid. Weliswaar dient een notaris ervoor zorg te dragen dat zijn of haar medewerkers beschikken over de vereiste bekwaamheid voor het verrichten van hun werkzaamheden, maar de kamer is van oordeel dat de notaris niet tuchtrechtelijk is te verwijten dat zij niet heeft ingegrepen in het gesprek dat de kandidaat-notaris met klagers heeft gevoerd. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Maatregel

De kandidaat-notaris heeft met zijn gedragingen het vertrouwen in het notariaat geschaad.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant