Uitspraak: Klaagster dient klacht over handelen notaris te laat in

Klaagster is gehuwd geweest met de man. Tijdens het huwelijk is sprake geweest van huiselijk geweld. In 2014 heeft klaagster met haar drie kinderen hun woning verlaten. In april 2017 is de echtscheiding uitgesproken, maar de verdeling van de gemeenschap van goederen heeft nooit plaatsgevonden.

In mei 2018 is door ABN AMRO Bank loonbeslag gelegd onder klaagster vanwege een hypotheekschuld.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat hij op 16 augustus 2016 een akte van levering van de woning heeft gepasseerd, zonder te controleren of klaagster in persoon bij hem is verschenen en zonder de geplaatste handtekening te verifiëren.

De notaris zou de aansprakelijkheidstelling doorsturen naar de assuradeur, maar klaagster heeft niets meer vernomen. Klaagster verwijt dat de notaris niet adequaat reageert.

De beoordeling

Op grond van artikel 99 lid 21 van de Wet op het notarisambt (Wna) kan een klacht slechts worden ingediend gedurende drie jaren na de dag waarop de tot de klacht gerechtigde van het handelen of nalaten van een notaris dat tot tuchtrechtelijke maatregelen aanleiding kan geven, kennis heeft genomen. Klaagster heeft in 2018 kennis genomen van de beslaglegging. Omdat de klacht is ingediend op 16 december 2021 en dit meer dan drie jaar is na mei 2018, is klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht.

De klacht wordt dan ook niet inhoudelijk behandeld.

De kamer merkt ten overvloede nog op dat indien klaagster wel ontvankelijk was in haar klacht, zou de Kamer alsnog niet tot een gegrondverklaring van de klacht gekomen zijn. Niet is gebleken dat de notaris de interne procedures niet heeft nageleefd of niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht.

De beslissing

De klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant