Uitspraak: Klaagster kan onvoldoende aantonen dat makelaar heeft nagelaten informatie te verstrekken

Klaagster is eigenaresse geweest van verschillende woningen. Deze onroerend werd gefinancierd door ABN Amro. Door een geestelijke stoornis is klaagster onder curatele gesteld, waarna ABN Amro de financiering heeft opgezegd. Vervolgens zijn is het grootste deel van het onroerend goed verkocht.

Sindsdien heeft klaagster verschillende klachten ingediend tegen verschillende leden van de Vereniging.

Beklaagde heeft in 2018 als makelaar de woning waar het in deze zaak om draait te koop aangeboden. In juli 2018 heeft klaagster deze woning bezichtigd. Hierna heeft klaagster enige malen gebeld naar beklaagde. De woning is door beklaagde verkocht aan een derde.

De klacht

De Raad leidt uit de klachtbrief van klaagster de volgende klachtonderdelen af:

  • De telefoniste van beklaagde heeft klaagster gepikeerd te woord gestaan.
  • Beklaagde is in gebreke gebleven klaagster nader te informeren.

De beoordeling

Klaagster stelt dat de telefoniste van beklaagde haar meerdere malen gepikeerd te woord heeft gestaan. Ook heeft beklaagde ondanks haar verzoek om teruggebeld te worden, geen contact met haar opgenomen.

Beklaagde ontkent dat door haar de mededelingen zijn gedaan als door klaagster gesteld in de klacht. Ook bestrijdt beklaagde dat klaagster telefonisch onvriendelijk door beklaagde te woord is gestaan. Beklaagde heeft verder naar voren gebracht dat klaagster alle informatie heeft verkregen die voor de verkoop van de woning van belang kunnen worden geacht.

Partijen verschillen van mening over de mededelingen die door beklaagde tijdens de bezichtiging zijn gedaan en over de inhoud van de gesprekken die klaagster met de telefoniste van beklaagde heeft gevoerd. De Raad kan derhalve niet vaststellen dat beklaagde zich niet als goed makelaar heeft gedragen.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant