Uitspraak: Koper geen financiële schade ondanks 31 m2 te weinig

Een koper heeft in 2017 een taxatie laten uitvoeren. Er werd geadverteerd met 153m2, maar de werkelijkheid was 122m2. Nadat de fout aan het licht kwam, is een gesprek tussen koper en verkoper op Whatsapp ontstaan. Er waren meerdere geïnteresseerden voor het huis die meer dan de vraagprijs wilde bieden. De kopers (ondernemers) stelden zich wel het standpunt dat 15.000 euro te veel was betaald voor de woning wegens de ontbrekende m2.

Er is een fout gemaakt maar de kostprijs van 425.000 euro zou naar alle waarschijnlijkheid in dat geval ook door de kopers zijn betaald, nu het een bodemprijs betrof. Ook had de makelaar een clausule opgenomen waarin de aansprakelijkheid voor eventuele fouten werd uitgesloten.

Het gerechtshof was het eens met de rechter en wijst de vordering van de koper af. Nadat de kleinere woonoppervlakte bekend was heeft de koper niet op de ontbinding van de overeenkomst aangestuurd. Wel was deze mogelijkheid door de verkoper aangeboden.

De kopers menen niet te zijn ingegaan op de ontbinding wegens de kosten die daarmee zouden zijn gemoeid, namelijk nieuwe bezichtigingen, taxatie- en advieskosten. Hierdoor hebben zij de indruk gewekt dat zij het huis graag wilden hebben zelfs als de prijs 425.000 euro zou bedragen.

De rechter heeft ook aangevoerd dat taxaties een bandbreedte hebben van 5-10%. Daarom is er geen schade geleden door de kopers. Het bedrag van 15.000 euro valt hier namelijk nog ruim binnen. De kopers kunnen dus niet hun geld terugkrijgen. Zij worden wel in de proceskosten van ruim 5.000 euro veroordeeld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant