Uitspraak: Klacht bij Accountantskamer ongegrond omdat het een zaak is voor de Raad voor Geschillen van de NBA

Een accountant heeft ten behoeve van een jeugdzorginstelling jaarlijks de financiële productieverantwoording en een controleverklaring uitgevoerd. Op enig moment is er onenigheid bestaan over de in rekening gebrachte uren in 2019. De accountant heeft eind 2019 aangegeven dat hij ongeveer 40 uur werkzaamheden heeft verricht. Hiervoor werd een uurtarief van 138 euro gehanteerd.

De facturen van voorgaande jaren sloot altijd aan op de geraamde urenbesteding. In maart 2020 heeft de instelling een rekening ontvangen, waarmee zij niet akkoord gaat. Op de factuur staat onder andere 3 uur aan scanwerkzaamheden gedeclareerd en 4 uur voor het ordenen van bestanden. De instelling vindt dit laatste erg vreemd, aangezien zij bestanden geordend heeft aangeleverd. De instelling wil een aangepaste factuur zien en geeft aan anders de zaak bij de Accountantskamer voor te leggen.

De accountant heeft aangegeven dat de raming van 2019 uitging van een efficiencybesparing. Dit heeft ermee te maken dat in 2018 extra tijd moest worden besteed aan het doorgronden van de regelgeving en het opbouwen van kennis over de instelling. De urenbesteding van 2019 zou lager zijn dan was geraamd.

Op een later moment heeft de accountant toegegeven dat de specificatie van de factuur gedetailleerder had kunnen zijn. De uren die zijn weergeven zijn niet alleen besteed aan scannen en mailen, maar ook opbouwen van het oordeel en afronden van het dossier. De accountant heeft aangegeven dat dit een leermoment voor hem is, dat hij niet kan volstaan met algemene termen in de urenspecificatie.

De instelling weigert alsnog de factuur te voldoen. Er wordt een klacht ingediend bij de Raad voor Geschillen. Bij de Accountantskamer klaagt de instelling dat de werkzaamheden op onzorgvuldige wijze zijn gedeclareerd. Ook is de specificatie achteraf aangepast, maar de factuur is niet verlaagd.

Accountantskamer

Een geschil over declaratie is een zaak voor de burgerlijke rechter dan wel de Raad voor Geschillen. De Kamer kijkt alleen of de accountant bij de declaraties beroepsvoorschriften heeft geschonden. In dit geval is geen sprake van een dergelijke schending.

De Kamer komt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is. Het betreft een klacht over de hoogte en specificaties van een factuur, daarover moet de Raad voor Geschillen van de NBA beslissen, tenzij sprake is van schending van beroepsregels. Dat is in dit geval niet aan de orde.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant