Uitspraak: Klacht omtrent taxatierapport tegen notaris wordt ongegrond verklaard

Erflater had vier dochters. Klaagster en een zuster zijn beiden onterfd. De andere twee zusters zijn benoemd tot enig erfgenamen. Erflater heeft de notaris en een kantoorgenoot benoemd tot executeur en afwikkelingsbewindvoerder.

Op 10 mei 2019 heeft klaagster het notariskantoor laten weten dat zij het niet eens is met de berekening van haar legitimaire vordering. Zij is vervolgens een civiele procedure gestart tegen de executeurs over de omvang van de legitieme portie. Deze is nog aanhangig.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris nalatigheid, onzorgvuldigheid, onnodig tijd rekken en intimidatie van haar als legitimaris bij de afwikkeling van de nalatenschap. De notaris heeft volgens klaagster ten onrechte de aandelen van de BV, waarvan zij met haar zusters aandeelhouder was, tot de nalatenschap gerekend. Ook werd een BMW met een verkeerde waarde vermeld. Omdat klaagster de notaris op beide punten heeft gewezen is het gecorrigeerd.

Voor de waardebepaling van de onroerende en de roerende zaken meet de notaris met twee maten. Voor de inboedel werd een taxatierapport opgesteld, waarde € 9.900-, terwijl de inboedel verzekerd was voor € 180.000,- inclusief een groot aantal kunstobjecten. Toen klaagster aangaf het niet eens te zijn met de taxatie heeft de notaris haar geadviseerd een hertaxatie te laten uitvoeren. Nadat zij dit had gedaan heeft de notaris zich op het standpunt gesteld dat een derde taxatie noodzakelijk was, waarbij klaagster akkoord moest geven dat de uitkomst van die taxatie bindend zou zijn. De kosten die klaagster heeft gemaakt voor de hertaxatie waren daardoor overbodig.

De beoordeling

Het taxatierapport voor het onroerend goed

Klaagster verwijt de notaris dat hij geen taxatierapport voor het onroerend goed heeft laten opstellen. De Kamer is van oordeel dat gezien de erfrechtelijke verhoudingen (twee kinderen onterfd) het verstandig ware geweest als de notaris een taxatierapport had laten opstellen om discussie te voorkomen. Het laten taxeren is evenwel geen wettelijke verplichting. Daarom oordeelt de kamer dat er geen tuchtrechtelijke grenzen zijn overschreden. De klacht met ten aanzien van het taxatierapport is ongegrond.

Het taxatierapport voor de inboedel

De kamer komt – kortgezegd – tot de conclusie dat de notaris in alle redelijkheid de bijgestelde taxatiewaarde heeft kunnen betrekken bij de berekening van de legitieme.

De waarde van de auto en de aandelen

Ten aanzien van beide posten oordeelt de kamer dat dit direct door de notaris hersteld is. Derhalve wordt de klacht op dit gebied ongegrond verklaard.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant