Uitspraak: Klacht over advocaat naar aanleiding van ingediend bezwaarschrift ongegrond verklaard

Op 25 juli 2019 is door de praktijk een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Klaagster treedt op als contactpersoon van de praktijk. Op 2 oktober 2019 is aan de praktijk een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaand bijgebouw tot praktijkruimte. In november heeft verweerder namens vier cliënten een bezwaarschrift ingediend tegen de verlening van de omgevingsvergunning. In dit bezwaarschrift is onder andere het volgende opgenomen: “Voorts is de investering van 140.000 euro alleen te verantwoorden als een langdurig gebruik aannemelijk is. Gelet echter op de leeftijd van aanvrager [leeftijd] en het feit dat zij elders haar werk heeft (…) Van de aanvraag had ten minste een bedrijfsplan, met investering- en financieringsparagraaf, onderdeel uit moeten maken. (…) Temeer daar er nog drie kinderen woonachtig zijn in de ouderlijke woning.”

Op 19 februari 2020 heeft klaagster bij de deken een klacht ingediend over verweerder. Op 20 maart 2020 is het door verweerder ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaard.

De klacht

Klaagster verwijt verweerder dat hij in het bezwaarschrift persoonlijke gegevens van klaagster – zoals leeftijd, sekse en gezinssamenstelling – vermeld heeft, wat discriminerend is en in strijd met de AVG. Verweerder doet daarmee een aanval op klaagsters integriteit en het kan niet anders gelezen worden dan om klaagsters geloofwaardigheid, deskundigheid, opleiding en capaciteiten in het diskrediet te brengen op basis van persoonlijke gegevens die niet ter zake doen. Ook heeft verweerder volgens klaagster haar privacy geschonden door te vermelden dat sprake is van drie inwonende kinderen.

Verder stelt klaagster dat verweerders opmerking dat de aanvraag ten minste een bedrijfsplan, met investerings- en financieringsparagraaf, had dienen te bevatten, ernstig doet twijfelen aan zijn professionaliteit, deskundigheid en integriteit.

Tenslotte verwijt klaagster dat verweerder klaagsters investeringsbudget vermeld heeft, wat klaagsters positie schaadt bij het aanvragen van offertes.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1 De voorzitter merkt allereerst op dat uit het door klaagster overgelegde deel van verweerders bezwaarschrift niet kan worden afgeleid dat verweerder daarin klaagsters sekse heeft vermeld als aspect dat bij de beoordeling van het bezwaarschrift diende te worden betrokken. Voorts leidt de vermelding van haar leeftijd en gezinssamenstelling volgens de voorzitter niet tot de conclusie dat sprake is van een aanval op klaagsters integriteit. Het eerste klachtonderdeel is ongegrond.

Klachtonderdeel 2 De voorzitter overweegt dat de bewijslast voor de juistheid van de klacht op klaagsters rust. Klaagster heeft naar het oordeel van de voorzitter haar stelling op geen enkele wijze onderbouwd. Dat aan de professionaliteit, deskundigheid en integriteit van verweerder moet worden getwijfeld, is de voorzitter dan ook niet gebleken. Ook het tweede klachtonderdeel is ongegrond.

Klachtonderdeel 3 De voorzitter is van oordeel dat klaagster niet in haar belangen is geschaad door het vermelden van het investeringsbudget in het bezwaarschrift. Deze gegevens maakten reeds onderdeel uit van de door de praktijk ingediende aanvraag en waren openbaar. Ook dit klachtonderdeel wordt daarom ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant