Uitspraak: Vrijheid van advocaat belangen te behartigen weegt niet op tegen met wederpartij overeengekomen geheimhouding

Klager is met zijn ex-partner verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Verweerster staat de ex-partner van klaagster bij. Verweerster staat de ex-partner van klager bij. De verdeling over de zorg van de minderjarige dochter van klager en zijn ex-partner is vastgelegd in een concept ouderschapsplan. Klager heeft dit niet voor akkoord getekend. In verband met de mediation over dit onderwerp is geheimhouding afgesproken. In verband met een door klager gestarte procedure over de zorgverdeling heeft verweerster in het verweerschrift opgenomen tot welke uitbreiding van de zorgverdeling haar cliënte bereid zou zijn ten opzichte van de zorgverdeling zoals deze was opgenomen in het concept ouderschapsplan. Als bijlage is het concept ouderschapsplan overlegd.

Klager verwijt verweerster dat zij:

  • het op 3 mei 2019 bij de rechtbank ingediende verweerschrift niet ook per gelijke post aan klagers advocaat heeft verzonden, waardoor klagers advocaat dit stuk pas op 8 mei 2019 heeft ontvangen;
  • de rechtbank in het verweerschrift in strijd met de afgesproken geheimhouding heeft geïnformeerd over de inhoud van de mediation en de viergesprekken en zij het concept ouderschapsplan als bijlage bij het verweerschrift heeft overgelegd.

De raad acht aannemelijk dat geen sprake was van kwade wil bij verweerster met betrekking tot het aanleveren van het verweerschrift en dat het de bedoeling van verweerster was dat het verweerschrift gelijktijdig bij de rechtbank en klagers advocaat zou worden bezorgd. Verweerster heeft namelijk meteen toen bleek dat het niet gelijktijdig was aangekomen haar excuses aangeboden, getracht te achterhalen wat er verkeerd was gegaan en maatregelen genomen zodat het niet nogmaals zou gebeuren. De raad is dan ook van oordeel dat dit geen tuchtrechtelijk verwijt als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet oplevert. Het eerste klachtonderdeel is ongegrond.

De raad stelt voorop dat de vrijheid van een advocaat om de belangen van de cliënt te behartigen groot is, maar dat deze wordt beperkt door het feit dat de advocaat de belangen van de wederpartij niet onnodig of onevenredig mag schaden zonder redelijk doel. De raad is van mening dat verweerster de grenzen van deze vrijheid heeft overschreden. Geheimhouding is een groot goed. Verweerster had de overeengekomen geheimhouding, ondanks de irritaties over klagers houding, niet mogen schenden. Verweerster heeft hierdoor tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Het tweede klacht onderdeel is dan ook gegrond.

Door in strijd met de overeengekomen geheimhouding informatie over de inhoud van de mediation in het verweerschrift op te nemen en het niet getekende concept ouderschapsplan als bijlage bij het verweerschrift te voegen, heeft verweerster niet gehandeld zoals dat van een zorgvuldig en behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht. Gelet op de ernst van deze tuchtrechtelijk verwijtbare gedragingen en de afwezigheid van een tuchtrechtelijk verleden van verweerster acht de raad de maatregel van een waarschuwing passend en geboden.

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook benadeeld door een beroepsfout van uw advocaat of een andere (juridische) dienstverlener? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant