Uitspraak: Klacht tegen accountant in strijd met het ne bis in idem-beginsel

Een registeraccount was betrokken bij de controle van de jaarrekeningen van een zuivelcoöperatie. Het kantoor waar de accountant werkzaam was kreeg in 2016 de opdracht om de cijfers van een aan de overname gerelateerde nieuw opgerichte BV te controleren. Het kantoor wilde de opdracht aannemen, maar wel onder de voorwaarden dat zij zouden worden gevrijwaard voor alle kosten van een tuchtrechtelijke procedure. De koper heeft de voorwaarden van het kantoor geaccepteerd. De verkoper wilde de voorwaarden niet accepteren.

De verkoper is in 2019 naar de rechter gestapt met een reeks klachten over de accountant. De klachten bestonden onder meer uit het niet tijdig signaleren van vaktechnische belemmeringen voor de controle van de jaarcijfers en bedreigingen voor hun onafhankelijkheid.

Het kantoor had de opdracht niet mogen accepteren aangezien zij niet onafhankelijk konden optreden wegens hun rol bij de overnemende partij. Een deel van de klachten zijn niet-ontvankelijk en ongegrond verklaard. De tuchtrechter vond het wel kwalijk dat was gepoogd de vrijwaring te realiseren. Hierdoor zou een drempel ontstaan om een klacht in te dienen. De accountant had een tuchtrechtelijke veroordeling gekregen. Er werd een waarschuwing opgelegd omdat aan een opdracht de voorwaarde was verbonden dat zij zouden worden gevrijwaard voor alle kosten van een tuchtrechtelijke procedure. Klager heeft opnieuw een klacht ingediend tegen een van de betrokken registeraccountants.

Beoordeling

De klacht bevat onderdelen die al eerder bij de tuchtrechter aan de orde zijn geweest. Er worden slechts nieuwe gevolgen genoemd van de handelingen. Omdat men niet twee keer voor hetzelfde mag worden aangesproken, wordt de klacht voor het grotendeel niet-ontvankelijk verklaard.

Een aantal klachtonderdelen worden wel inhoudelijk door de Accountantskamer behandeld. Er zou in strijd zijn gehandeld met Standaard 501 tijdens de controle van de geconsolideerde jaarrekeningen 2016 en 2017. De standaard is ervoor bedoeld om een volledig beeld te krijgen van rechtszaken en claims. Uit de standaard is niet dwingend waar te nemen dat een accountant gehouden zou zijn om alle processtukken van alle procedures waarbij een onderneming betrokken is door te nemen. Voor deze klachtonderdelen geldt dat zij ongegrond zijn. Het is niet gebleken dat de accountant tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant