Uitspraak: Klacht tegen accountant van FIOD na schrijven van proces-verbaal

Betrokkene is accountant en werkzaam bij de FIOD. Klager is als fiscaal adviseur onder meer werkzaam voor klanten in de entertainment business. Eén van zijn klanten was A. Klager was betrokken bij het opzetten van een structuur met buitenlandse vennootschappen en bankrekeningen, die bij fiscale emigratie door A fiscaal gunstig zouden zijn. Deze emigratie heeft vervolgens niet plaatsgevonden omdat A niet tevreden was. Hij heeft de relatie beëindigd en twee jaar later heeft A klager zelfs gedagvaard. De rechter heeft de vorderingen afgewezen.

De FIOD is vervolgens een onderzoek gestart naar klager. In het kader van dit onderzoek is door betrokkene en twee collega’s een aanvangsproces-verbaal opgesteld.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klager verwijt betrokkene dat hij een aanvangsproces-verbaal heeft opgesteld waarvan hij wist of behoorde te weten dat het onjuistheden bevatte. Als gevolg daarvan is zijn reputatie besmeurd, zo stelt klager.

De beoordeling

Allereerst stelt de Accountantskamer vast dat de klacht ontvankelijk is. De werkzaamheden van betrokkene vallen onder een zogenoemde professionele dienst. Zodra bij werkzaamheden vakbekwaamheid wordt aangewend is al sprake van een professionele dienst. Dat is in deze zaak het geval.

De Accountantskamer toetst of de accountant die als opsporingsambtenaar werkt de fundamentele beginselen in acht heeft genomen. Klager heeft specifiek vier passages uit het aanvangsproces-verbaal op het oog, die volgens hem aantoonbaar onjuist zijn. Betrokkene stelt zich op het standpunt dat die vier passages letterlijke citaten uit het civiele procesdossier zijn en dus geen mening van betrokkene weergeven. De Accountantskamer behandelt de klacht aan de hand van de 4 passages en komt tot de conclusie dat betrokkene de passages inderdaad letterlijk had overgenomen uit de dagvaarding. Daarnaast had betrokkene voldoende reden om aan te nemen dat alle vier de passages juist waren.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant