Uitspraak: Klacht tegen accountant voor het indienen van leugenachtige klacht tegen advocaat

Betrokkene is zowel privé als met de vennootschappen A Holding B.V. en A B.V vanaf 2007 in juridische procedures verwikkeld geraakt met B Accountants en Belastingadviseurs B.V. Deze vennootschap wordt daarin bijgestaan door klager als haar advocaat.

Bij brief van 2 februari 2015 heeft betrokkene de Deken van de Orde van Advocaten een tuchtklacht tegen klager ingediend omdat klager zich volgens betrokkene in strijd met een vijftal voor een advocaat geldende gedragsregels heeft gedragen. Betrokkene heeft op 24 april 2015 zijn klacht weer ingetrokken.

De klacht

Klager verwijt betrokkene dat hij een dekenklacht heeft ingediend die leugenachtig is. Daardoor heeft hij volgens klager het accountantsberoep in diskrediet gebracht.

De beoordeling

Volgens vaste jurisprudentie van de Accountantskamer kan het door een accountant in zijn zakelijke betrekkingen innemen van een civielrechtelijk standpunt, behoudens bijzondere omstandigheden, in het kader van de door hem in acht te nemen fundamentele beginselen van integriteit en professionaliteit, niet tot een gegrond tuchtrechtelijk verwijt leiden. Van een bijzondere omstandigheid is sprake als een ingenomen standpunt bewust onjuist of misleidend is. Het staat een account behoudens bovengenoemde omstandigheden dan ook vrij een tuchtklacht in te dienen.

De Accountantskamer is van oordeel dat zelfs als betrokkene klager ten onrechte heeft beschuldigd van handelen in strijd met gedragsregels voor advocaten, daaruit nog niet volgt dat de klacht van betrokkene leugens bevat. Klager heeft ook niet aannemelijk kunnen maken dat er sprake is van leugens. De klacht wordt dan ook ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant