Uitspraak: Klacht tegen adviseur afgewezen wegens verjaring

In 2006 heeft consument via een adviseur een beleggingshypotheek afgesloten ten behoeve van een aankoop van een woning. De Nationale Nederlanden (NN) had na bemiddeling van de adviseur een offerte uitgebracht voor een bedrag van ongeveer 565.000 euro. Het ging daarbij om een Combinance-Hypotheek bestaande uit drie leningdelen en een overbruggingslening. Consument en zijn echtgenote hebben de offerte geaccepteerd en de akte is gepasseerd. Ook heeft Consument in 2006 na advies en bemiddeling van Adviseur een arbeids- ongeschiktheidsverzekering afgesloten voor een eenmalige premie van 8.571,72 euro.

Consument ontving ieder jaar waardeoverzichten. Ook vonden gesprekken plaats met de adviseur over de beleggingshypotheek en de beleggingen. In 2012 is de beleggingshypotheek op advies van de adviseur aangepast, nu sprake was van tegenvallende waardeopbouw. In 2016 heeft consument zijn woning verkocht en de hypotheek afgelost. Consument heeft een nieuwe woning gekocht en elders een nieuwe hypotheek gesloten.

In 2019 besluit consument een klacht in te dienen bij de adviseur over het advies dat hij in 2006 had gegeven. Daarbij werd de adviseur aansprakelijk gesteld voor de schade. De adviseur heeft de klacht afgewezen. Consument gaat naar het Kifid en vordert vergoeding van de door hem geleden schade die hij stelt op ongeveer 100.000 euro.

De adviseur stelt zich op het standpunt dat de vordering is verjaard volgens artikel 3:310 lid 1 BW: door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. De commissie gaat hierin mee en wijst de vordering af.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant