Uitspraak: Klacht tegen advocaat omtrent beïnvloeding van getuige ongegrond verklaard

Klagers zijn vennoten geweest van een transportbedrijf (hierna: de vof). Op 10 mei 2014 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen PostNL en de vof ter afhandeling van een tussen hen gerezen zakelijk geschil en ter continuering van de samenwerking.

In juli 2018 is de vof failliet verklaard. Naar aanleiding van een verzoek van klagers heeft de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor gelast. Op 5 september 2019 is een aantal medewerkers van PostNL gehoord, waaronder de heer P. Verweerster en haar gemachtigde waren bij het getuigenverhoor op 5 september 2019 als advocaten van PostNL aanwezig.

Op 20 december 2019 hebben klagers PostNL gedagvaard. Aan de ingestelde vordering ligt de stelling ten grondslag dat PostNL jegens de vof en klagers tekort is geschoten en schadeplichtig is.

De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Klagers hebben hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

De klacht

De klacht houdt in dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 van de Advocatenwet. Klagers verwijten verweerster dat zij één van de getuigen, de heer P, heeft beïnvloed.

De beoordeling

De verklaringen die verweerster en de heer P bij de raad hebben afgelegd geven geen steun voor de stelling van klagers. Verweerster heeft op de zitting van 15 maart 2021 verklaard dat zij tijdens de zitting op 5 september 2019 geen contact heeft gehad met de heer P. De heer P heeft tijdens het verhoor op 5 september 2019 laten weten dat hij “geen inhoudelijk contact” had gehad over dat verhoor. Volgens de heer P heeft verweerster hem niet gebeld, ge-sms’t, geappt, of op welke wijze dan ook contact gezocht.

Ook het vonnis in de civiele zaak geeft geen steun aan de stelling van klagers dat verweerster op (of omstreeks) 5 september 2019 de verklaring van de heer P heeft beïnvloed.

Klagers zijn er volgens de raad niet in geslaagd om aan te tonen (of zelfs maar aannemelijk te maken) dat verweerster en de heer P op dat moment contact met elkaar hadden, laat staan dat klagers erin zijn geslaagd om aan te tonen (of zelfs maar aannemelijk te maken) dat verweerster de heer P heeft beïnvloed.

De beslissing

De raad van discipline verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant