Uitspraak: Klacht tegen notaris niet-ontvankelijk verklaard

Vader is overleden op 7 mei 2007. Hij liet zijn vrouw (hierna: moeder) en vier dochters, H, klaagster 2, Y en klaagster 1 achter. Op 28 november 2013 is moeder overleden. De nalatenschap is afgewikkeld na het overlijden van moeder. Vanuit de afwikkeling van vader hadden de vier zussen een vordering op de nalatenschap van de moeder.

Op 28 januari 2014 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen klaagster 1 en de notaris. Naar aanleiding van die bespreking heeft de notaris alle erfgenamen een brief gestuurd. Hierin nodigde de notaris de erfgenamen uit voor een bespreking. Die bespreking heeft plaatsgevonden op 18 februari 2014. H en Y hebben ervoor gekozen om de nalatenschap van moeder beneficiair te aanvaarden, klaagsters hebben de nalatenschap zuiver aanvaard. Op 21 maart 2014 is de verklaring van erfrecht opgemaakt.

Op 13 oktober 2017 heeft Y klaagsters persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort in de nalatenschap van moeder. Op 10 november 2017 heeft H ditzelfde gedaan. Op 2 maart 2018 heeft er nog een gesprek plaatsgevonden tussen de notaris en klaagsters. Hierin is onder andere gesproken over de nalatenschap en de aansprakelijkstelling.

Klaagsters stellen dat zij verkeerd zijn geïnformeerd door de notaris. De notaris had hen moeten wijzen op de mogelijkheid dat er mogelijk nog vorderingen aanwezig konden zijn in de nalatenschap van moeder. Hij had hen uitdrukkelijk moeten wijzen op de gevolgen van zuivere aanvaarding en moeten adviseren om beneficiair te aanvaarden.

De notaris stelt dat de klacht niet-ontvankelijk verklaard dient te worden in verband met overschrijding van de klachttermijn. Daarnaast vindt hij dat de klacht ongegrond is.

De kamer stelt dat een klacht slechts kan worden ingediend gedurende drie jaren na de dag waarop de tot klacht gerechtigde van het handelen of nalaten van een notaris, kennis heeft genomen. De bespreking over de aanvaarding van de nalatenschap van moeder heeft plaatsgevonden op 18 februari 2014. Vanaf toen waren klaagster dus op de hoogte van het vermeend klachtwaardig handelen. Omdat de klacht op 1 augustus 2019 is ingekomen, komt de kamer tot de conclusie dat de klacht te laat is ingediend.

De klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een beroepsfout van een notaris? Of heeft u het vermoeden dat uw notaris u onjuist of onvolledig heeft ingelicht en/of geadviseerd? Neem dan contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze advocaten zijn vergaand gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, onder meer ten aanzien van notarissen, advocaten, makelaars en financiële dienstverleners.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant