Uitspraak: Klager dient te laat een klacht over voormalig deken in

Klager heeft om gezondheidsredenen in 2014 zijn advocatenpraktijk beëindigd. Hij heeft hierbij aan de Orde aangegeven dat hij wel als advocaat ingeschreven wilde blijven staan. De raad heeft klager bericht dat hij niet als advocaat ingeschreven kon staan wanneer hij niet kantoor hield. In april 2016 is aan klager een concept schrappingsverzoek voorgelegd, waarna op 24 juni 2016 een gesprek tussen klager en verweerder heeft plaatsgevonden.

De opvolgend deken heeft bij brief van 25 oktober 2018 een verzoek ex artikel 8e Advocatenwet tot schrapping van klager bij de raad van discipline ingediend. Het hof van discipline heeft uiteindelijk de beslissing van de raad tot schrapping bekrachtigd. Klager is per 24 april 2020 geschrapt van het tableau.

De klacht

Klager stelt dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De klacht valt uiteen in de volgende onderdelen:

  • verweerder heeft jarenlang bij voortduring gepoogd om klager tot voorwerp van een kafkaëske bejegening te maken teneinde hem met valse, zogenaamd juridische argumenten aan te praten dat hem niets anders restte dan eigener beweging zichzelf van het tableau te laten schrappen;
  • verweerder heeft opzettelijk en doelgericht onjuistheden en onwaarheden over klager gedebiteerd en zich schuldig gemaakt aan stemmingmakerij jegens klager, waarmee verweerder opzettelijk en doelgericht karaktermoord tegen klager heeft gepleegd;
  • verweerder heeft met voorbedachten rade kwaadaardige leugens over klager gedebiteerd, met als doel klager uit de orde van advocaten te stoten;
  • de directeur van het bureau van de orde van advocaten in het arrondissement Midden-Nederland heeft onder verantwoordelijkheid van verweerder brieven waarin andere eisen werden gesteld aan klager toegezonden, met het kennelijk oogmerk klager te imponeren en intimideren;

De beoordeling

De klacht ziet op correspondentie tussen klager en verweerder van augustus 2014 tot en met juni 2016 en de inhoud van het gesprek van 24 juni 2016. Klager heeft zijn klacht op 6 september 2019 ingediend. Klager heeft de klacht dan ook niet binnen 3 jaar, nadat hij kennis had genomen van het handelen van verweerder, ingediend. De klacht wordt hierdoor niet-ontvankelijk verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant