Uitspraak: Klager heeft geen belang bij zijn klacht over advocaat van de wederpartij

Verweerster is de advocaat van de wederpartij in een familierechtelijke kwestie omtrent het gezag, verblijf en de omgang met de minderjarige dochter van partijen. Verweerster heeft in het kader van deze zaak aan de rechtbank gereageerd op een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. In deze brief geeft verweerster aan dat door de kant van vader meerdere partijen zijn benaderd om het een en ander te herzien dan wel klachten zijn ingediend tegen deze persoon. Verweerster vraagt zich hardop af of moeder er hierdoor nog wel op kan vertrouwen dat vader een vastgestelde regeling zal uitvoeren. Een week na deze brief heeft klager een klacht ingediend over verweerster.

De klacht

Klager stelt dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De klacht valt is gebaseerd op de volgende onderdelen:

  • verweerster heeft een bij de Raad voor Rechtsbijstand en de deken ingediende klacht aangegrepen om aan te tonen dat klager en zijn familie er alles aan doen om de cliënte van verweerster en verweerster tegen te werken;
  • uit onderzoek door de Raad voor Rechtsbijstand is gebleken dat verweerster fraude heeft gepleegd bij de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand voor haar cliënte.
  • verweerster heeft klager ten onrechte beschuldigd van een anonieme melding tegen haar cliënte bij Veilig Thuis.

De beoordeling

De klacht heeft betrekking op het optreden van de advocaat van de wederpartij. Een advocaat geniet een ruime mate van vrijheid om de belangen van zijn cliënt te behartigen. Maar deze vrijheid wordt beperkt wanneer de advocaat zich onnodig grievend uitlaat, feiten poneert waarvan hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs kan kennen of hij bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij onnodig of onevenredig schaadt.

Volgens de raad heeft verweerster binnen de lijntjes gehandeld. Zij heeft namelijk in zakelijke bewoordingen feitelijke mededelingen gedaan aan de rechtbank. Het eerste klachtonderdeel is hierdoor ongegrond.

Het tweede klachtonderdeel wordt niet-ontvankelijk verklaard. Deze klacht ziet namelijk op handelen van verweerster jegens een cliënte. Klager is niet in zijn belang getroffen door dit handelen, waardoor hem geen klachtrecht toekomt.

Het derde klachtonderdeel is ongegrond. Ook hier zijn in de correspondentie tussen verweerster en de rechtbank enkel feiten vermeld. Verweerster heeft in haar brief melding gemaakt van een anonieme melding, klager is in dit verband niet genoemd. Het stond verweerster vrij om deze informatie namens haar cliënte aan de rechtbank te verstrekken.

De klacht wordt deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant