Uitspraak: Klager klaagt voor tiende maal over accountants bij Accountantskamer

Betrokkenen zijn accountants. Klager was tot omstreeks 2013 werkzaam bij de gemeente. Naast zijn werkzaamheden voor de gemeente was klager (indirect) bestuurder en enig aandeelhouder van BV1.

De gemeente heeft klager op een gegeven moment gedagvaard en terugbetaling van in de rekening gebrachte facturen gevorderd. Deze vordering is door de civiele rechter toegewezen. Klager is daarnaast strafrechtelijk veroordeeld. Het hoger beroep tegen deze strafrechtelijke veroordeling loopt nog. Klager bevindt zich in staat van faillissement.

Klager houdt betrokkenen in belangrijke mate verantwoordelijk voor de toestand waarin hij terecht is gekomen.

Klager heeft inmiddels negen klachten ingediend tegen betrokkenen. Al deze klachten zijn niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard.

De klacht

Betrokkenen hebben volgens klager gehandeld in strijd met de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels. Klager verwijt betrokkenen, dat zij klager bij aanvang, uitvoering en afhandeling van het persoonsgerichte onderzoek naar klager in de periode 2013-2015 en daarna tot op heden hebben misleid.

De beoordeling

De Accountantskamer stelt vast dat klager in zijn klachten van 14 en 22 november 2019 onder meer de volgende klachtonderdelen heeft aangevoerd:

  • Betrokkenen hebben twee persoonsgerichte onderzoeken uitgevoerd, waarbij zij in strijd met de Wbp en de AVG zonder toestemming van klager zijn persoonlijke gegevens hebben verwerkt.
  • Betrokkenen hebben in strijd met de Wbp en de Wpbr bewijsmateriaal, namelijk de gespreksverslagen, verkregen, verwerkt en gebruikt.

Bovenstaande klachten komen volgens de Accountantskamer overeen met de klacht in deze zaak. Op grond van het ne bis in idem-beginsel kan niet voor een tweede keer over dezelfde gedraging van betrokkenen worden geklaagd. Daarom is de klacht niet-ontvankelijk.

Naar het oordeel van de Accountantskamer is in dit geval ook sprake van misbruik van tucht(proces)recht. Daarvoor is van belang dat klager voor de tweede keer over feitelijk dezelfde gedragingen van betrokkenen klaagt. Klager, die jurist is, had op voorhand kunnen begrijpen dat de onderhavige klacht in wezen een herhaling van zetten is. Daarbij neemt de Accountantskamer in aanmerking dat dit de tiende klacht is van klager jegens betrokkenen.

De beslissing

De klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant