Uitspraak: Klager stelt dat notaris niet consistent heeft gehandeld

In deze zaak stelt klager dat de notaris niet consistent heeft gehandeld. Klager stelt dat hij bij de aankoop van een stuk grond in 2020 in mindere mate door de notaris is gewezen op de risico’s en minder in beschermd dan de koper van het stuk grond in 2023.

Koopovereenkomsten van 2020 en 2023

Op 1 juli 2020 heeft klager en stuk grond gekocht, waarbij notaris [A], werkzaam op hetzelfde kantoor als de notaris, de akte van levering passeerde. In de koopovereenkomst werd een terugkoopverplichting overeengekomen, indien er binnen 24 maanden na de juridische levering geen woonbestemming werd verleend. Deze terugkoopverplichting is door de notaris in akte van levering nader uitgewerkt.

Op 15 februari 2023 heeft klager een deel van het perceel grond verkocht. Ook bij deze overeenkomst werden door de notaris extra bepalingen toegevoegd in de akte van levering. Echter, deze bepalingen kwamen niet een op een overeen met de bepalingen in 2020.

Consistent handelen

Klager verwijt de notaris nu dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld. De klacht betreft het gebrek aan informatie over risico’s van de aankoop in 2020 in vergelijking met de verkoop in 2023. Klager stelt dat hetzelfde notariskantoor beide transacties behandelde en verwachtte consistentie in handelen.

Klager stelt dat hij dat hij ten tijde van de aankoop van het perceel grond met gelijkluidende bepalingen (als de verkoop) niet is geïnformeerd over de risico’s van deze transacties, terwijl beide dossiers door hetzelfde notariskantoor en dezelfde medewerker werden behandeld. Door de extra bepalingen in de akte van levering betreffende de verkoop in 2023 werd de koper in bescherming genomen. Toen klager hierover contact opnam met het notariskantoor vernam hij van de medewerker dat de veel hogere verkoopprijs (in vergelijking met de koopprijs) hiervoor de reden was. Klager stelt dat hij bij de behandeling door hetzelfde notariskantoor mag verwachten dat er op eenzelfde wijze gehandeld wordt.

De notaris heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Hij betoogt dat de transacties niet identiek zijn. Bij de aankoop in 2020 was er onvoorwaardelijke eigendom, terwijl de verkoop in 2023 voorwaardelijke eigendom betrof. Extra bepalingen waren nodig vanwege het grotere risico bij de verkoop. Daarnaast stelt de notaris dat hij slechts verantwoordelijk is voor de akte van levering in 2023.

Niet identieke transacties

De Kamer dient te beoordelen of de notaris heeft gehandeld in strijd met de tuchtnorm als geformuleerd in artikel 93 Wet op het notarisambt. Ofwel of de notaris zorgvuldig heeft gehandeld.

Ten eerste oordeelt de Kamer dat de transactie van 2020 niet identiek is aan de transactie van 2023. Bij de aankoop in 2020 was, zoals de notaris terecht heeft aangevoerd, sprake van onvoorwaardelijke eigendom, terwijl bij de verkoop in 2023 sprake was van voorwaardelijke eigendom. Ook liep de koper in 2023 door verschillende redenen grotere risico’s, dan klager bij de aankoop in 2020. De notaris is dus op goede gronden tot de conclusie gekomen dat, om tot hetzelfde eindresultaat te komen, extra bepalingen in de akte dienden te worden opgenomen. Dat de verkoop in 2023 deze extra bepalingen vergde, betekent niet dat de klager bij de aankoop in 2020 – waarbij zulke extra bepalingen niet nodig waren – onvolledig is geïnformeerd.

De notaris heeft bij de verkoop in 2023 rekening gehouden met de belangen van alle partijen, waaronder die van klager, en heeft daarmee gehandeld zoals een zorgvuldig handelend notaris betaamt.

Eigen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid

Klager houdt de notaris ook verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de aankoop in 2020, omdat het kantoor van de notaris ook bij die transactie betrokken was. Vast staat dat de notaris niet was betrokken bij het dossier betreffende de aankoop van het perceel grond in 2020. Zijn ambtgenoot notaris [A] was destijds de passerend notaris. Het tuchtrecht ziet op het persoonlijk handelen of nalaten van een notaris. Dat betekent dat iedere notaris een eigen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid heeft: het handelen van de ene notaris kan de andere notaris niet als het zijne worden verweten. Dat wordt, anders dan klager meent, tuchtrechtelijk niet anders als ze in hetzelfde samenwerkingsverband of in dezelfde rechtspersoon hun werkzaamheden verrichten. Het handelen van notaris [A] in 2020 kan hem dus niet worden verweten.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Kamer voor notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant