Uitspraak: Notaris doet onvoldoende onderzoek naar wilsbekaamheid van testateur

Mevrouw W (hierna: testatrice) is de zuster van klager. De testatrice woont in zorginstelling Stichting O, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De kandidaat-notaris heeft op 23 december 2013 een testament van de zuster gepasseerd. In het testament heeft de testatrice Stichting D benoemd tot haar enig erfgenaam.

Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 16 november 2016 is Stichting Mijn Geld en Zo benoemd tot bewindvoerder van de testatrice. Op 9 november 2017 heeft klager, die sinds 1983 de vertegenwoordiger is van testatrice binnen de Stichting O, tijdens een vergadering met het behandelteam van zijn zuster kennisgenomen van het testament. Op 4 december 2017 heeft klager met de kandidaat-notaris op het notariskantoor gesproken over het gepasseerde testament.

Uit een rapport van een arts blijkt dat mevrouw medisch gezien al vele jaren niet wilsbekwaam is om zelfstandig haar zakelijke en persoonlijke belangen te behartigen.

Klager verwijt de kandidaat-notaris dat hij in de gegeven omstandigheden onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van zijn zuster bij de totstandkoming van haar testament op 23 december 2013. Klager verwijt de kandidaat-notaris dat hij zowel niet heeft gereageerd op de vragen die klager heeft gesteld in de brief van 2 maart 2018. Hij vraagt zich af waarom de kandidaat-notaris geen verklaring van wils(on)bekwaamheid heeft aangevraagd en waarom klager niet is geïnformeerd over het passeren van het testament. Ook zet hij vraagtekens bij de benoeming van notariskantoor I & T tot beheersexecuteur, terwijl de kandidaat-notaris op de hoogte moet zijn geweest van het feit dat de notaris mr. I was geschorst.

Het verweer

De kandidaat-notaris stelt voorafgaand aan het passeren met de testatrice in haar eigen woonomgeving, in een aparte ruimte, een gesprek gevoerd te hebben over haar wensen. Hij vindt dat hij de testatrice voldoende de gelegenheid heeft gegeven om haar wensen te regelen. De kandidaat-notaris consulteert nooit een familielid al dan niet voorafgaand aan een bespreking. De wensen van de testateur en de inhoud is geheim en alleen bekend aan de testateur en de notaris.

De beoordeling

De kamer stelt voorop dat vast is komen te staan dat klager sinds 1983 vertegenwoordiger is van zijn testatrice en sinds 5 april 2018 mentor van haar. Hierdoor heeft klager een afgeleid belang. Hij is daardoor ontvankelijk in zijn klacht.

De testatrice was al haar hele leven verstandelijk gehandicapt en zij had haar administratie niet in eigen beheer. Daarnaast was de afspraak gemaakt door de zorginstelling. Dat hadden voor de kandidaat-notaris zeer sterke indicatoren moeten zijn over de mogelijke wilsonbekwaamheid van de testatrice. Hoewel zij in een instelling verbleef, wenste ze haar geld na te laten aan de D. Omdat onduidelijk was hoe ze die instelling kende, moest ook dat tot extra voorzichtigheid leiden.

Verdere bevraging of onderzoek was noodzakelijk volgens de kamer. Dat heeft de kandidaat-notaris nagelaten. De Kamer is dan ook van oordeel dat de kandidaat-notaris onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld bij het beoordelen van de wilsbekwaamheid van de testatrice bij het bespreken en verlijden van het testament. De kandidaat-notaris kan tuchtrechtelijk worden verweten dat hij, zonder voldoende vaststelling van de wilsbekwaamheid door zichzelf of een onafhankelijk arts, de akte heeft gepasseerd. Hij heeft evenmin gebruik gemaakt van het oordeel van een collega of de waarnemingen van getuigen. De klacht is dan ook gegrond. Aan de notaris wordt de maatregel van schoring voor de duur van twee maanden opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant