Uitspraak: Klagers verwijten de notaris dat hij zijn zorgplicht ernstig heeft geschonden

In deze zaak staat de zorgplicht van de notaris centraal. Erflater is op 12 juli 2019 overleden. Erflater had een aantal leningen verstrekt aan de schuldenaar. Klagers hebben na het overlijden van erflater deze vorderingen op de schuldenaar verkregen.

De notaris heeft op 13 mei 2014 een registerverklaring retentierecht ten behoeve van schuldenaar ten aanzien van het pand opgesteld. In een notariële akte van schuldbekentenis, gepasseerd door de notaris op 25 september 2014, is een vordering van schuldenaar op K vastgelegd. Op 11 december 2014 is door erflater met schuldenaar een pandrecht verstrekt ter zake van verstrekte leningen alsmede toekomstige leningen met als zekerheid onder meer alle vorderingen van schuldenaar op K.

Schuldenaar voldoet tot op heden de vorderingen niet aan klagers.

De klacht

Klagers verwijten de notaris dat hij zijn zorgplicht ernstig heeft geschonden door mee te werken aan de door hem op 13 mei 2014 opgestelde en ondertekende registerverklaring retentierecht en twee akten van schuldbekentenis van 25 september 2014 en 7 november 2019 tussen schuldenaar en K.

Als de notaris zijn werk goed had gedaan zou het retentierecht niet zijn vastgesteld en had erflater geen geld geleend aan schuldenaar. Erflater heeft leningen verstrekt met een waardeloze zekerheid met als gevolg dat deze niet inbaar blijken, aangezien schuldenaar weigert te betalen. De notaris heeft zijn recherche/zorgplicht ernstig verzaakt, waardoor hij heeft meegewerkt aan het ontstaan van deze situatie.

De beoordeling

De kamer begint met het beantwoorden van de vraag of de klacht ontvankelijk is. Bij de beoordeling van de vraag of de klacht ontvankelijk is, stelt de Kamer voorop dat op grond van artikel 99 lid 1 Wna ieder die daarbij enig redelijk belang heeft een klacht kan indienen. Het begrip ‘enig redelijk belang’ moet ruim worden opgevat.

Vast is komen te staan dat schuldenaar in 2014 zich op het standpunt stelde dat hij een retentierecht had en vervolgens de notaris heeft verzocht de registerverklaring retentierecht op te stellen. Erflater, die toen nog in leven was, was geen partij bij deze verklaring. Erflater was ook geen direct belanghebbende. De stelling van klagers dat erflater zich bij het verstrekken van de lening heeft gebaseerd op dat retentierecht is niet onderbouwd. De Kamer merkt op dat erflater al ruim voor die retentieverklaring aanzienlijke bedragen aan schuldenaar leende. Die aanname van klagers is dan ook niet voldoende om erflater als afgeleid of indirect belanghebbende aan te merken. Klagers worden daarom als opvolgers onder algemene titel niet-ontvankelijk verklaard in hun klacht.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant