Uitspraak: Kandidaat-notaris heeft voldoende rekening gehouden met de belangen van klagers

Stichting is benoemd tot executeur in de nalatenschap van erflater, als opvolger van één van de zoons van erflater. De kandidaat-notaris was voorzitter van voornoemde Stichting. Voorafgaand aan de benoeming tot executeur was de kandidaat-notaris als adviseur betrokken bij het dossier. X is de huidige executeur in de nalatenschap van erflater en is de kleinzoon van erflater. De nalatenschap omvat een omvangrijke onroerend goed portefeuille alsmede aandelen in een onroerend goed B.V. Eén van panden die tot de nalatenschap behoorde is een appartement. Op 31 maart 2016 werd dit pand uit de boedel verkocht voor € 80.000,-. De verkoopopbrengst is op de kwaliteitsrekening van het notariskantoor gestort.

De klacht

Klagers verwijten de kandidaat-notaris het volgende:

  • de kandidaat-notaris wilde de declaraties voor de werkzaamheden verricht als executeur verrekenen met het restant van de verkoopopbrengst van het appartement terwijl de erfgenamen daar niet mee akkoord gingen. Er was sprake van chantage en dwang;
  • de kandidaat-notaris heeft tot op heden geen rekening en verantwoording afgelegd.

Het verweer

De kandidaat-notaris overleg te hebben gehad met het Juridisch Bureau van de KNB. Naar aanleiding van dit overleg heeft de kandidaat-notaris een brief gestuurd naar klagers. Daarin heeft de kandidaat-notaris aangegeven dat klagers alsnog kunnen instemmen met verrekening, zo niet, zal de Stichting een formele incassoprocedure starten en klagers dagvaarden om tot inning over te gaan, waarbij beslag zal worden gelegd om te voorkomen dat de verkoopopbrengst in de tussentijd zou verdwijnen. Na dit overleg is alsnog ingestemd met verrekening van de openstaande facturen met de verkoopopbrengst. Volgens de kandidaat-notaris was er geen sprake van dwang of chantage.

De beoordeling

Ten aanzien van de declaraties stelt de kamer dat vast is komen te staan dat de vordering opeisbaar was. In drie jaar tijd was de totale declaratie niet tot nauwelijks voldaan. Een notaris mag niet verrekenen zonder instemming van de cliënt. De kandidaat-notaris heeft aangevoerd dat zij overleg heeft gehad met het Juridisch Bureau van de KNB. Vervolgens heeft zij klagers een brief gestuurd met een uiteenzetting van de mogelijkheden. Niet is gebleken van enige vorm van dwang of chantage. Het was een zakelijke brief van de kandidaat-notaris. De kandidaat-notaris heeft alle mogelijkheden zorgvuldig afgewogen, waarbij zij rekening heeft gehouden met de belangen van klagers. Dit klachtonderdeel is dan ook ongegrond, aldus de kamer.

Wat betreft de rekening en verantwoording overweegt de Kamer het volgende. De kandidaat-notaris heeft namens de Stichting werkzaamheden verricht. Klagers waren hiervan op de hoogte. De Stichting was verantwoordelijk voor de rekening en verantwoording. Nu de kandidaat-notaris sinds begin juni 2016 wegens arbeidsongeschiktheid niet meer werkzaam was kan haar voor die periode geen verwijt worden gemaakt. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant