Uitspraak: Makelaar aansprakelijk gesteld voor laten verlopen van termijnen

Appellant heeft een veroordeling van Koopmans tot betaling van bijna 200.000 euro gevorderd. Hier komen de wettelijke rente en de proceskosten nog bovenop. Koopmans zou tekort zijn geschoten in haar zorgplicht. Koopmans had de termijnen voor het recht van koop van de erfpachtgronden niet tijdig ingeroepen.

De rechtbank heeft het verzoek van appellant afgewezen. Koopmans zou binnen twee weken met de aankoopoverdracht aan de slag zijn gegaan. Appellant heeft de erfpachtcontracten niet aan de makelaar ter hand gesteld. De makelaar heeft deze zelf uit haar archief moeten opzoeken. De makelaar had dus niet de stukken eerder al kunnen controleren. Daarnaast is appellant een ondernemer, waardoor hij van de inhoud op de hoogte moet zijn geweest, ook van de daarin gestelde termijnen. Daarnaast heeft de makelaar meerdere poging gedaan om samen tot een oplossing te komen.

Het hof heeft behoefte om meer informatie te verkrijgen over het bestaan van schade en de eventuele omvang daarvan. Het debat over het niet-verkopen van de grond te Buinerveen speelt daarbij een rol. Het hof houdt een verdere beslissing aan. Eerst zal een comparitie worden gehouden waarin meer inlichtingen worden verstrekt over wat partijen zijn overeengekomen en over welke schade eventueel is veroorzaakt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant