Uitspraak: Makelaar ‘boycot’ beroepsgenoot en wordt berispt

In deze zaak wordt de makelaar berispt omdat hij een beroepsgenoot en oud-collega boycot.

Klager en de makelaar zijn beide makelaar. In 2009 zijn klager en de makelaar een hypotheekkantoor gestart. Later hebben zij daar een makelaarskantoor aan toegevoegd. In 2015 is er een conflict ontstaan tussen beide heren. Dit resulteerde in het besluit om ieder afzonderlijk verder te gaan.

De scheiding is niet zonder conflicten verlopen. Met betrekking tot het pand dat Klager en Beklaagde gezamenlijk huurden loopt een procedure, die heeft geleid tot een rechtszaak, waarin op 9 januari 2018 een zitting heeft plaatsgevonden.

De klacht

Klager verwijt Beklaagde dat deze het hem onmogelijk maakt zijn makelaarswerk uit te voeren in hetzelfde werkgebied als Beklaagde en verwijst ter onderbouwing hiervoor naar de volgende voorvallen.

Klager heeft tweemaal geprobeerd een bezichtiging aan te vragen bij de makelaar. Tweemaal heeft makelaar aangegeven dat klager deze niet mocht bijwonen. In het eerste geval heeft klager de bezichtiging geannuleerd. In het tweede geval heeft cliënt de bezichtiging zonder klager gedaan. Later heeft hij klager verteld dat de makelaar geprobeerd had erachter te komen hoe Klager aan zijn cliënten komt. Tevens had deze hem geprobeerd ervan te overtuigen dat hij beter naar hem kon overstappen.

Klager heeft namens zijn cliënt een bod gedaan, waarop de makelaar reageerde dat de woning verkocht was, terwijl naar zeggen van klager deze nog als onverkocht op internet stond en bleef staan. Klager stelt kortgezegd dat de makelaar hem het werken onmogelijk maakt.

De beoordeling

De makelaar heeft ter zitting beaamd dat hij klager niet heeft toegelaten bij de bezichtigingen. Hij heeft aangegeven dat hij klager niet vertrouwd. Ook heeft de makelaar onvoldoende deugdelijk weersproken dat hij zonder goede grond een bod heeft gepasseerd.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waaronder een makelaar gerechtvaardigd een andere beroepsgenoot weigert een bezichtiging bij te wonen. Dat is echter enkel indien er gegronde en bewijsbare redenen zijn om die andere beroepsgenoot ernstig ondeskundig of onbetrouwbaar te achten. Bezwaren van deze aard zijn door de makelaar niet aangevoerd. Daaruit volgt dat de makelaar zijn collega ten onrechte geweigerd heeft. Om die reden is de klacht gegrond.

De beslissing

Het tuchtcollege verklaart de klacht gegrond. De makelaar wordt berispt Ook dient hij een boete van € 5.000 te betalen.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar en meent u dat hij/zij berispt moet worden? neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant