Uitspraak: Makelaar had niet de verplichting zijn opdrachtgevers op andere gedachten te brengen bij koop van woning

Klagers zijn erfgenamen van hun overleden broer en hebben aan hun makelaar de opdracht verstrekt te bemiddelen bij de verkoop van een door hun broer nagelaten appartement. Beklaagde was de makelaar van de kopers van het appartement. Op 4 juni is tussen klagers en de kopers een koopovereenkomst tot stand gekomen.

Begin juli 2020 kregen klagers een oproep voor de VvE-vergadering waarbij gestemd zou worden over een eenmalige extra eigen bijdrage van 4500 euro. Klagers hebben deze oproep doorgeleid aan de kopers. Het besluit om voor de extra bijdrage is aangenomen.

Zeer kort voor de levering hebben kopers het standpunt ingenomen dat de kosten van het VvE-besluit door verkopers gedragen zouden moeten worden. Beklaagde heeft dan ook aan klagers laten weten dat de kopers de koopprijs met 4500 euro wilden verlagen, anders zouden de kopers niet akkoord gaan met de levering van de woning. Klagers hebben dit met tegenzin geaccepteerd.

De klacht

Klager stellen dat beklaagde tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld door namens de opdrachtgevers van de kopers het standpunt in te nemen dat de kosten een na de koopovereenkomst genomen VvE-besluit voor rekening van klagers als verkoper waren.

De beoordeling

De Raad stelt vast dat beklaagde optrad als verkopend makelaar voor de kopers en hij daardoor ook op diende te komen voor de belangen van zijn opdrachtgevers.

De Raad acht het begrijpelijk dat klagers zich overvallen hebben gevoeld door het bericht van beklaagde namens de kopers van 31 juli 2020 dat de kopers alleen zouden meewerken aan afname als de koopprijs zou worden verlaagd met 4500 euro. Dit is echter niet tuchtrechtelijk laakbaar handelen van beklaagde. Op beklaagde rustte naar het oordeel van de Raad geen gehoudenheid om haar opdrachtgevers-kopers op andere gedachten te brengen, terwijl het beklaagde evenmin vrij stond om een van het standpunt van haar opdrachtgevers afwijkend standpunt over te brengen.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant