Uitspraak: Makelaar heeft niet klachtwaardig gehandeld bij opmeting woonoppervlak

Beklaagde is als verkopend makelaar opgetreden bij de verkoop van de woning. Klagers hebben deze woning gekocht.

In het kader van een in september 2018 in opdracht van klagers verrichte financieringstaxatie heeft een ander makelaarskantoor de gebruiksoppervlakte van de woning bepaald op 175 m². In een eerder meetrapport, uitgevoerd in opdracht van de makelaar, werd nog 204m² gemeten.

Klagers hebben in het voorjaar van 2019 aan een ander bureau verzocht om een meetrapport op te stellen. Dit bureau komt uit op een woonoppervlakte van 180.4 m².

Het verschil tussen de metingen van de meting gedaan in opdracht van de makelaar en die in opdracht van klagers, is deels te verklaren door het feit dat de een de kelder heeft meegenomen in zijn meting en de ander niet. Dit verschil komt uit op zo’n 13 m². Het overige, ruim 10² verschil, valt terug te voeren op het feit dat de een trapgaten en vides heeft meegenomen en de ander niet.

De klacht

Volgens klager heeft de makelaar tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door bij de verkoop van de aan klager verkochte woning de gebruiksoppervlakte van de woning te presenteren als 204 m², terwijl de gebruiksoppervlakte in werkelijkheid aanzienlijk lager is, te weten hooguit 180 m².

De beoordeling

De Raad acht het antwoord of de kelder al dan niet terecht tot de gebruiksoppervlakte van de woning is gerekend een kwestie van interpretatie. De kelder was ten tijde van de aankoop door klagers in gebruik als sauna. Tegen die achtergrond acht de Raad het niet onverdedigbaar en in ieder geval niet klachtwaardig dat deze kelder tot het woonoppervlak is gerekend.

Deze conclusie trekt de Raad ook ten aanzien van het meetverschil van het trapgat en vide. Het ingenomen standpunt is volgens de Raad niet onverdedigbaar en is derhalve niet klachtwaardig.

De beslissing

De Raad verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant