Uitspraak: Makelaar heeft niet zijn zorgplicht geschonden bij verkoop panden

Eiser was gehuwd. In de gemeenschap zaten onder meer twee panden. Gedaagde is makelaar. Hij kreeg de opdracht beide panden te verkopen.

Het geschil

Eiser verwijt gedaagde zat zij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de tussen hen gesloten bemiddelingsovereenkomst, althans onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door beide panden te verkopen voor een verkoopprijs die (ver) onder de marktwaarde lag, met als gevolg dat eiser schade heeft geleden bestaande uit het verschil tussen de verkoopprijs en de marktwaarde.

De zorgplicht

De rechtbank stelt voorop dat op de makelaar een zorgplicht rust. Deze zorgplicht houdt onder meer in dat een bij de verkoop van een woning bemiddelende makelaar de verkoper dient te adviseren over de prijs die de woning bij verkoop kan opbrengen, over de wijze waarop en tegen welke prijs de woning in de markt wordt gezet en daarna in samenspraak met de verkoper bepaalt tegen welke prijs de woning uiteindelijk wordt verkocht. Onderdeel van de afspraken tussen makelaar en verkoper kan zijn dat de makelaar de woning voor de meest gunstige verkoopprijs probeert te verkopen, maar dit hoeft niet zo te zijn.

De beoordeling

Ten aanzien van de verkoop van het eerste pand oordeelt de rechtbank als volgt. Eiser was van begin af aan bij het verkooptraject betrokken. De verkoopofferte waarin de beoogde verkoopprijs was opgenomen is ook met eiser gedeeld. In die periode heeft eiser nooit kenbaar gemaakt dat hij zich niet kon vinden in die prijs. De makelaar heeft dan ook niet zijn zorgplicht geschonden. De rechtbank neemt daarbij ook aanmerking dat het pand niet ver beneden de marktwaarde is verkocht. Het pand was getaxeerd op € 500.000,00 en is uiteindelijk voor € 490.000,00 verkocht.

Ook ten aanzien van het tweede pand gaat de rechtbank niet mee in de vordering van eiser. Het pand is verkocht voor een aanmerkelijk hogere prijs dan de prijs waarvoor eiser, het pand niet lang voor de verkoop zelf wilde verkopen. Daarnaast lag er ook hier een taxatie van ongeveer een half jaar voor de verkoop die uitkomt op lagere bedragen dan de verkoopprijs van € 280.000,00.

De beslissing

De rechtbank wijst de vorderingen af.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant