Uitspraak: Makelaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de door koper gestelde gebreken

Beklaagde is makelaar. Op 15 september 2016 hebben verkopers een opdracht tot bemiddeling vertrekt aan de makelaar. Op 3 augustus 2018 is de koopovereenkomst met betrekking tot de woning door klager en verkopers ondertekend.

De klacht

De klacht bestaat uit twee delen. Ten eerste stelt klager dat de woning door verkopers aan hem was verkocht onder de nadrukkelijke vermelding dat de woning “in perfecte staat van onderhoud” verkeerde. Dit is echter niet het geval. Het schilderwerk van de boeidelen verkeert in slechte staat, ook is er een lekkage bij de lichtkoepels. Begin januari 2019 heeft klager deze gebreken kenbaar gemaakt aan de makelaar en verkopers, met het verzoek aan verkopers de herstelkosten daarvan voor hun rekening te nemen. Verkopers hebben vervolgens iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen. Klager verwijt de makelaar deze handelswijze door verkopers zo te hebben geadviseerd aan verkopers.

Het tweede deel van de klacht ziet op dat Klager van mening is dat er sprake is van schending van de informatieplicht naar Klager door verkopers en de makelaar. Op 8 oktober 2018 heeft er achter de woning een ongeval met een tankauto plaatsgevonden, waarbij de tankauto is omgeslagen en 28.000 liter brandstof naar de omgeving is gelekt. De provincie Flevoland heeft ten gevolge daarvan dat deel van de weg alsmede de omliggende grond afgegraven en gesaneerd. Tijdens die werkzaamheden is de oude groenstrook gelegen achter de woning, verdwenen, met een kale vlakte als resultaat waardoor een direct zicht is ontstaan vanuit de woning op de weg alsmede een verhoogde geluidsdruk van het verkeer. Klager verwijt verkopers en de makelaar dat zij hem hiervan bewust niet op de hoogte hebben gesteld.

De beoordeling

Ten aanzien van de gestelde gebreken oordeelt het tuchtcollege dat het aannemelijk is dat de woning is overgedragen in de staat zoals deze was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Koper heeft de woning in de staat ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst aanvaard, derhalve inclusief de aanwezige kwaliteit van het schilderwerk en de lichtkoepel.

Het staat tussen partijen vast dat het schilderwerk van de woning kort voor de verkoop was vernieuwd. Ook in de beleving van klager zag het schilderwerk er goed uit. Dit wordt bevestigd door het bouwkundig onderzoek dat in opdracht van klager is uitgevoerd. Het is een bekend gegeven dat goed schilderwerk circa 6 tot 9 jaar mee gaat. Als verkoper of de makelaar het met die bewoordingen heeft aangeprezen is dat niet verwijtbaar.

Wat betreft de lichtkoepel wordt niet betwist dat er ten tijde van de verkoop geen gebreken zichtbaar waren. Dit wordt bevestigd door het bouwkundig rapport. Nu ook niet aannemelijk is gemaakt dat verkoper of de makelaar met betrekking tot de lichtkoepel informatie hebben achtergehouden, dient de lekkage te worden aangemerkt als een verborgen gebrek waarvoor noch verkoper noch de makelaar verantwoordelijk kan worden gehouden.

Het tuchtcollege acht de klacht met betrekking tot schilderwerk en dakkoepel dan ook niet gegrond.

Het tuchtcollege stelt ten aanzien van het ongeval met de tankwagen dat kort na het ongeval zich de gevolgen nog niet zeer ernstig lieten aanzien. Ten aanzien van het gebeuren met de vrachtauto en de gevolgen daarvan, herkent het tuchtcollege geen situatie waarin het op de weg van de makelaar lag dat deze Klager had behoren te informeren.

De beslissing

Het tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant