Uitspraak: Makelaar maakt zich schuldig aan oneerlijke concurrentiepraktijken

Deze zaak draait om oneerlijke concurrentiepraktijken van de makelaar. De makelaar is makelaar bij het makelaarskantoor. Via een Funda-account zijn vijfenveertig beoordelingen geschreven voor het Makelaarskantoor.

De klacht en het verweer

Klager verwijt het Makelaarskantoor dat het frauduleus heeft gehandeld. Volgens klager zijn er valse beoordelingen geschreven. De makelaar geeft aan op de hoogte te zijn van de valse recensies en heeft er spijt van.

De beoordeling

Het tuchtcollege stelt vast dat de makelaar de frauduleuze handelingen heeft erkend. Ook het verwijt dat de Makelaar dan wel zijn kantoor niet als een goed en eerlijk makelaar heeft gehandeld wordt niet weersproken. Het tuchtcollege wijst in dat verband op de volgende regel van de gedragscode:

  • Leden van VBO Makelaar handelen in de uitoefening van hun beroep en als privépersoon eerlijk en integer. Ze houden zich aan de gangbare normen van fatsoen en waarden die het vak kenmerken. Ze vermijden oneerlijke concurrentie.

De makelaar heeft dit voorschrift niet in acht genomen, zo oordeelt het tuchtcollege. De klacht wordt gegrond verklaard.

De maatregel

De makelaar heeft zich schuldig gemaakt aan oneerlijke concurrentiepraktijken. Het tuchtcollege vindt daarnaast dat hij onvoldoende blijk heeft gegeven de ernst van zijn handelen in te zien. Als het tuchtcollege hem uitdrukkelijk vraagt of hij ook denkt aan een vorm van excuses of genoegdoening richting Funda, reageert hij niet. Pas na sluiting van het onderzoek heeft de makelaar aangegeven dit te gaan doen. Het tuchtcollege acht, onder andere gelet op het bovenstaande, de maatregel van berisping passend en geboden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant