Uitspraak: Makelaar heeft in communicatie onvoldoende gewaakt voor onjuiste beeldvorming

Klagers waren geïnteresseerd in het appartement dat via de makelaar te koop werd aangeboden. In de door de makelaar opgestelde documentatie is vermeld dat het woonoppervlak van het appartement 190 m² bedraagt. Na onderhandelingen is het appartement door klagers gekocht voor € 275.000,–.

Op enig moment hebben klagers de makelaar en de verkoper geïnformeerd dat in de verkoopdocumentatie een onjuiste oppervlakte van het appartement is vermeld.

De klacht

Klagers verwijten de makelaar dat hij onjuiste verkoopinformatie omtrent de oppervlakte van het door hen gekochte appartement heeft verstrekt. Na een meting hebben klagers vastgesteld dat het woonoppervlak 161 m² bedraagt, 29 m² minder dan door de makelaar opgegeven.

Het verweer

De makelaar geeft aan dat hij het aantal vierkante meters heeft overgenomen uit documentatie van een eerdere transactie in 2010. Het verschil in waardes kan verklaard worden doordat in de documentatie sprake is van woonoppervlak waar gebruiksoppervlak had moeten staan. Bij de gebruiksoppervlakte worden balkon, carport en berging meegerekend. Er is dus in feite sprake van een verschrijving althans een verkeerde aanduiding.

De beoordeling

De raad stelt vast dat de makelaar heeft erkend dat hij geen meting conform de meetinstructie heeft uitgevoerd. Ook is in de door de makelaar opgestelde verkoopdocumentatie een foutief aantal vierkante meters vermeld.

Klagers mochten er in beginsel van uitgaan dat de in de verkoopdocumentatie opgenomen eigenschappen van het aangeboden duidelijk zijn. Het behoort tot de taak van de verkopend makelaar om te vermijden dat op grond van de inhoud van de verkoopdocumentatie bij derden verwachtingen worden gewekt waarvan later blijkt dat daarvoor geen of onvoldoende grond bestaat. Het verschil tussen “woonoppervlak” en “gebruiksoppervlak” is voor leken, waartoe klagers moeten worden gerekend, niet duidelijk zonder uitdrukkelijke toelichting van de zijde van de makelaar en die is er niet geweest. Juist om dergelijke misverstanden te voorkomen, heeft de NVM het uitvoeren van metingen conform de meer genoemde NEN en duidelijke vermelding in de verkoopdocumentatie verplicht gesteld.

Op grond van het vorenstaande oordeelt de raad de klacht gegrond. De makelaar heeft in zijn communicatie onvoldoende gewaakt voor een onjuiste beeldvorming.

De beslissing

De klacht wordt gegrond verklaard. Aan de makelaar wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant