Uitspraak: Makelaar mocht afzien van mondelinge overeenkomst als optie voorstellen

Beklaagde is opgetreden als verkoopmakelaar voor de woning. Klager heeft de woning bezichtigd. Namens hem heeft een makelaar een bod uitgebracht.

Dezelfde dag is klager door zijn makelaar gebeld met de mededeling dat hij het op één na hoogste bod had uitgebracht. Klager werd de mogelijkheid geboden om zijn bod te verhogen. Klager heeft dat gedaan waarna de woning aan het eind van de dag aan hem werd gegund.

Op 9 december 2019 is aan klager een concept-koopovereenkomst gezonden. Op 10 december 2019 kreeg klager evenwel van zijn makelaar te horen dat een derde een hoger bod had uitgebracht en dat de verkopers dit hogere bod hadden geaccepteerd. Aan klager werd niet meer de mogelijkheid geboden zijn bod te verhogen.

De klacht

Klager stelt dat de woning aan de hoogste bieder had moeten worden gegund. Beklaagde had hem niet de gelegenheid mogen geven om zijn bod te verhogen. Volgens klager heeft beklaagde daardoor gehandeld in strijd met de eigen regels.

Daarnaast is klager van oordeel dat beklaagde klachtwaardig heeft gehandeld doordat door zijn bemiddeling de woning aan een ander is verkocht terwijl de woning reeds eerder door zijn bemiddeling aan hem was verkocht.

Het verweer

Beklaagde stelt dat klager enkel in de gelegenheid is gesteld een bod uit te brengen. Na sluiting van de biedtermijn is aan de hoogste bieder meegedeeld dat het een nek aan nek race betrof en dat klager het één na hoogste bod had gedaan. Volgens beklaagde is deze handelwijze geoorloofd.

De verkopers hebben er daarna voor gekozen af te zien van de mondelinge overeenkomst met klager omdat een hoger bod was ontvangen. Beklaagde zegt de frustratie en boosheid van klager te begrijpen maar zegt dat zij heeft gehandeld volgens de voor makelaars geldende regels en dat zij niet de vrijheid had om anders te handelen dan zij heeft gedaan.

De beoordeling van de klacht

De Raad merkt op dat de NVM de “Richtlijn inschrijvingsvoorwaarden verkoop bij inschrijving” kent. Blijkens de toelichting op die Richtlijn luidt het dringend advies aan NVM-leden om bij verkoop bij inschrijving volgens deze Richtlijn te werken. De toepasselijkheid is echter niet dwingend opgelegd.

Hoewel het de voorkeur had verdiend dat beklaagde de NVM Richtlijn inschrijvingsvoorwaarden verkoop bij inschrijving van toepassing zou hebben verklaard, stond het haar vrij daarvan af te zien. Beklaagde heeft ten aanzien van de door haar gevolgde inschrijvingsprocedure (daarom) niet klachtwaardig gehandeld.

Ten aanzien van de opgezegde mondelinge overeenkomst overweegt de raad een particuliere verkoper van een woning niet aan een mondelinge koopovereenkomst is gebonden zolang die niet schriftelijk is vastgelegd en ondertekend. In het onderhavige geval hebben de verkopers daar voor gekozen.

De beslissing

De raad verklaart de klacht in al zijn onderdelen ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant