Uitspraak: Makelaar past meetinstructie niet toe en wordt berispt

Klaagster heeft op 26 september 2016 een appartementsrecht gekocht. Als verkopend makelaar is Z & Van H opgetreden.

Namens klaagster heeft mr. J.M.E. Hamming Z & Van H op 14 maart 2019 aansprakelijk gesteld voor de schade die zij heeft geleden, omdat zij een appartement met een mindere oppervlakte bleek te hebben gekocht. Bij brief van 22 mei 2019 heeft H een klacht ingediend bij de Klachtencoördinator van de NVM.

De klacht

Klaagster stelt dat Z & Van H het appartement heeft aangeprezen met een woonoppervlakte van 100m2, terwijl het woonoppervlak niet meer dan 88,2 m2 bedraagt.

Het verweer

Z & Van H stelt dat zij niet verplicht was een meetrapport op te stellen. Bij de verkoop van dit appartement heeft de verkoper uitdrukkelijk verzocht om snel te handelen. Daarom is afgeweken van de standaardprocedure.

De beoordeling van de klacht

De Raad stelt voorop dat derden in beginsel op de inhoud van de verkoopdocumentatie moeten kunnen afgaan. Het behoort tot de taak van verkopend makelaar om te vermijden dat op grond van de inhoud van de verkoopdocumentatie bij derden verwachtingen worden gewekt, waarvan later blijkt dat daarvoor geen of onvoldoende grond bestaat.

Vaststaat dat Z & Van H ten tijde van de verkoop in 2016 de geldende Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen – versie januari 2016 – had moeten toepassen. Dat Z & Van H in deze is afgeweken van de normale procedure komt voor hun rekening en risico. De klacht is dan ook gegrond.

De beslissing

De raad verklaart de klacht gegrond. Aan beklaagde wordt de straf van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant