Uitspraak: Makelaar verzuimt voldoende onderzoek te doen naar bestemmingsplan woning

De makelaar heeft, ten behoeve van klaagster, als aankopend makelaar opgetreden bij de aankoop van een woonhuis. De klaagster stelt dat de makelaar geen of onvoldoende onderzoek naar het bestemmingsplan heeft gedaan.

Onvoldoende onderzoek publiekrechtelijke bestemming woning

Na de levering kwam klaagster er achter dat op grond van het bestemmingsplan de woning een zogeheten “persoonsgebonden overgangsrecht woningen” was toegekend. Hierdoor mocht de bewoner van de woning ten tijde van de totstandkoming van het bestemmingsplan de woning (blijven) bewonen. Echter, een opvolgend bewoner niet. Klaagster stelt dan ook dat de makelaar onzorgvuldig heeft gehandeld. Namelijk door geen of onvoldoende onderzoek te doen naar de publiekrechtelijke bestemming van de woning.

Persoonsgebonden overgangsrecht van bewoning

Klaagster stelt dat zij zich nader heeft laten adviseren door de makelaar. Dit omdat de woning een bijzonder pand betreft. Zij vond het daarom belangrijk dat grondig werd gekeken naar het bestemmingsplan van de woning. Wanneer de makelaar het bestemmingsplan had onderzocht, had hij gezien dat op de woning een persoonsgebonden overgangsrecht van bewoning rustte. Uiteindelijke heeft zij aan deze situatie een einde kunnen maken door een buitengerechtelijke overeenkomst. Hierbij heeft zij de woning aan de gemeente verkocht.

Geen advisering op gebied van volledige aankooptraject

Ten eerste stelt de makelaar dat er geen sprake was van een advisering op het gebied van het volledige aankooptraject. Volgens de makelaar was er enkel sprake van een beperkte opdracht, waarin de makelaar enkel eenmalig diende te optreden. De makelaar hoefde geen nadere recherchewerkzaamheden uit te voeren. Ten tweede voert de makelaar het volgende aan. De specifieke omstandigheden van het geval gaven geen indicatie om te veronderstellen dat het feitelijke gebruik van de woning zou kunnen afwijken van hetgeen publiekrechtelijk is toegestaan.

Niet standaard om bestemmingsplan te onderzoeken

De Raad is het er eens met het verweer van de makelaar dat hij niet standaard het bestemmingsplan hoeft te onderzoeken. Echter, bestond in deze zaak wel de aanleiding dit te doen. De verkoopinformatie bestond eruit dat tegen een vraagprijs van € 399.000,- een vrijstaand woonhuis op 420 m² eigen grond werd aangeboden, met een tuin en een vrijstaande garage. Dit aanbod op zichzelf had naar het oordeel van de Raad, voor de makelaar aanleiding moeten zijn nader onderzoek te doen. Verder had de makelaar via de gratis website ruimtelijkeplannen.nl heel eenvoudig kunnen achterhalen dat op de woning de bestemming ‘groen’ rust.

De Raad van Toezicht verklaart de klacht gegrond en legt aan de makelaar de maatregel van berisping op.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Raad van Toezicht Amsterdam lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant