Uitspraak: Makelaar verzuimt zijn opdrachtgever voldoende te informeren en wordt gewaarschuwd

In opdracht van klager is de makelaar op zoek gegaan naar een huurder voor de woning. Deze opdracht hield in dat de Makelaar een huurder diende te zoeken die een huurovereenkomst wilde aangaan voor de duur van één jaar. De makelaar heeft de woning vervolgens op Funda gezet. Daarbij heeft vermeld dat de huurovereenkomst minimaal een jaar moest duren.

Vervolgens is het huurcontract getekend. Ten aanzien van de duur is in de overeenkomst het volgende vermeld:

“Deze overeenkomst gaat in op 21-03-2020 en is voor de duur van 12 maanden, en eindigt derhalve op 21-03-2021. Behoudens opzegging overeenkomstig artikel 18 van de Algemene Bepalingen van deze huurovereenkomst wordt deze huurovereenkomst na afloop van de bepaalde tijd voortgezet voor onbepaalde tijd. Huurder is bevoegd om de huurovereenkomst op te zeggen na verloop van 12 maanden, dus voor het eerst op 21-03-2021.”

Klager heeft de woning op 30 december 2020 overgedragen aan een onderneming. De huurders van de woning zijn op 15 februari 2021 per aangetekende brief door klager op de hoogte gesteld dat de huurovereenkomst op 20 maart 2021 eindigt. De huurder heeft vervolgens via zijn advocaat aan klager laten weten dat de huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur, met een minimumduur van een jaar.

De klacht

Klager verwijt de makelaar dat hij, in strijd met zijn opdracht, een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumduur van een jaar heeft opgesteld. De makelaar had de opdracht gekregen om een huurder te vinden die een tijdelijke huurovereenkomst wilde sluiten voor de duur van een jaar. Tevens verwijt klager de makelaar dat hij gebruik heeft gemaakt van een verouderd VBO-model. Klager stelt dat als de makelaar het recente VBO-model dat gebruikt dat de makelaar dan geen huurovereenkomst voor onbepaalde tijd had opgesteld.

De beoordeling

Het tuchtcollege is van oordeel dat de makelaar klager op de hoogte had moeten stellen van de risico’s die een tijdelijke huurovereenkomst met zich meebrengen, zo al niet de onmogelijkheid van zijn wensen en de makelaar had moeten weten dat in een tijdelijke huurovereenkomst ten opzichte van de huurder geen contractueel opzegverbod opgenomen had mogen worden. Het eerste klachtonderdeel is dan ook gegrond.

Ten aanzien van het verouderde standaardcontract oordeelt het tuchtcollege als volgt. De makelaar erkent dat hij op basis van het VBO-model van 2017 een huurovereenkomst heeft opgesteld voor Klager. Het Tuchtcollege is dan ook van oordeel dat de Makelaar ook op dit punt niet deskundig en dienstverlenend heeft gehandeld. Ook het tweede klachtonderdeel is gegrond.

De maatregel

Het tuchtcollege legt aan de makelaar de maatregel van waarschuwing op.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw makelaar u ook onvoldoende geïnformeerd? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant