Uitspraak: Makelaar wordt verweten kopers onjuiste informatie te hebben

Klager heeft een woning gekocht. De makelaar trad daarbij op als verkopend makelaar voor de verkopers. In de verkoopbrochure van de woning is opgenomen dat sprake is van een woonbestemming.

Tot voor kort waren klager en zijn echtgenote in de veronderstelling dat sprake was van een woonbestemming. Echter bleek bij taxatie van de woning dat de bestemming van de woning een bedrijfswoning is. Wijziging van de bestemming is vooralsnog niet gelukt.

De klacht

Klager is van mening dat de makelaar, door klager en zijn echtgenote niet te informeren dat de bestemming van de woning bedrijfswoning is, tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Zolang de woning niet van bestemming veranderd is verkoop van de woning onmogelijk, zo stelt klager.

Het verweer

De makelaar stelt dat de klacht niet-ontvankelijk moet worden verklaard. De bezwaartermijn van 7 jaar is immers verlopen. Voor de makelaar is het vrijwel onmogelijk om de relevante stukken en informatie boven tafel te krijgen zodat hij zich niet goed tegen deze klacht kan verweren.

Beoordeling van het geschil

De Raad overweegt dat tussen het moment van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en het moment van indiening van de klacht niet meer dan 7 jaren verstreken mogen zijn.

Deze klacht ziet op het handelen van de makelaar in 2005. De 7-jaarstermijn is dus inmiddels verstreken. Een uitzondering op de 7-jaarstermijn treedt in wanneer sprake is van opzet of kwade wil aan de zijde van de makelaar. Van opzet of kwade wil is de Raad niet gebleken.

De beslissing

Klager wordt niet-ontvankelijk verklaard in de door hem ingediende klacht.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant