Uitspraak: Makelaar wordt verweten onjuist advies te hebben gegeven

Klager heeft een bedrijfspand gehuurd. De makelaar heeft hem van advies voorzien inzake de huurovereenkomst. Klager heeft het bedrijfspand gehuurd met het voornemen deze te gebruiken als kantoorruimte met bedrijfshal. In de huurovereenkomst is een oppervlakte van circa 476 m2 genoemd.

De klacht

De klacht ziet op de gedragingen van de makelaar in het kader van de verhuur van de bedrijfshal. Klager verwijt de makelaar:

  • Het opnemen van onjuiste informatie in de advertentie: er zou sprake zijn van een entresol ter grootte van 157m2, doch hiervan bleek nog slechts een deel ter grootte van 64m2 aanwezig. Het overige deel was naar zeggen van de makelaar recentelijk verwijderd, volgens informatie van verhuurder meer dan zes maanden geleden.
  • Het nalaten van aanpassing van de advertentietekst en het ten onrechte aanvoeren van de makelaar dat er een prijsaanpassing zou hebben plaatsgevonden naar aanleiding van het afbreken van een gedeelte van de entresol.
  • Het ontbreken van een eigen aansluiting en meter voor elektra: er was slechts sprake van een tussenmeter.
  • Het door de makelaar gegeven advies aan verhuurder om de kosten voor de elektra aansluiting neer te leggen bij huurder.

De beoordeling

Het tuchtcollege constateert dat de klacht bestaat uit twee hoofdaspecten: het niet aanwezig zijn van een entresol van 157m2 en het ontbreken van een eigen elektra meter.

Met betrekking tot de oppervlakte oordeelt de raad als volgt. Dat het daadwerkelijk aanwezige aantal m2 van de entresol ten opzichte van hetgeen in de advertentietekst was vermeld niet correct was moet Klager bij de bezichtiging zijn opgevallen. Het verschil bedroeg immers circa 93 m2. Verder is in de huurovereenkomst een totale oppervlakte van de bedrijfshal opgenomen van 476m2. Dit terwijl de advertentietekst sprak over een totale oppervlakte van 633m2. Er is in de huurovereenkomst dus een correctie doorgevoerd, van een entresol wordt geen melding meer gemaakt en de totale oppervlakte van de bedrijfshal is daaraan bijgesteld.

Ten aanzien van de elektra constateert het tuchtcollege dat er ten tijde van de oplevering gewoon elektra aanwezig was, bemeterd via een tussenmeter. Na het constateren van het niet aanwezig zijn van de eigen aansluiting is in overleg met en voor rekening van verhuurder daarin alsnog voorzien. De raad begrijpt dat de klacht met name ziet op het advies van de makelaar aan Klager om de kosten van een eigen aansluiting voor eigen rekening te nemen. Het tuchtcollege onderkent dat een andersluidend advies denkbaar was geweest. Het advies was echter niet ongegrond.

De beslissing

De raad verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant