Uitspraak: Makelaar wordt verweten onvoldoende toelichting te hebben gegeven bij online biedplatform

In deze uitspraak staat het online biedplatform centraal. Beklaagde is makelaar bij het makelaarskantoor. De makelaar is een assistent makelaar op het kantoor van beklaagde.

Het makelaarskantoor had de woning in de verkoop. Klager had interesse in de woning en heeft te horen gekregen dat zij een bod moest doen via het online platform The Next Bid en dat de biedprocedure zou sluiten op 7 juli 2021 om 12:00 uur. Klager heeft om 12:07 een bod gedaan. Naderhand bleek dat een derde om 12:08 uur het bod van klager had overboden.

De biedingstool The Next Bid werkt met “anti-sniping” wat inhoudt dat de looptijd met tien minuten wordt verlengd als een bieder in de laatste tien minuten voor de deadline een bod uitbrengt.

De klacht

Klager verwijt beklaagde dat hij is tekortgeschoten in zijn zorgplicht jegens hem en jegens de verkoper van de woning. Klager is van mening dat beklaagde heeft nagelaten het biedingsproces open en transparant te maken. Klager eist dan ook dat beklaagde hem een boete betaald ter hoogte van 20% van het door klager geboden bedrag.

De beoordeling

Het Tuchtcollege stelt voorop dat makelaars steeds meer naar een online biedplatform grijpen omdat zij met steeds meer bieders alsmede overbiedingen geconfronteerd worden. Dergelijke systemen bieden het voordeel van een automatische vastlegging van het biedproces. Na sluiting van het proces kan dan aan de deelnemers inzicht worden gegeven in het biedverloop. Langs die weg kan meer transparantie worden geboden.

Van de gekozen digitale veiling is onlosmakelijk een verschuivend sluitingstijdstip, het anti-sniping, verbonden. Het tuchtcollege heeft de website van de makelaar geraadpleegd om te achterhalen in hoeverre op dit punt informatie wordt verstrekt. Het tuchtcollege had daar bepaald moeite mee en is van oordeel dat de informatie op dit punt beter zou moeten zijn, maar acht dit verzuim niet van voldoende gewicht op tot een gegrondverklaring te komen. Daarnaast merkt het Tuchtcollege op dat klager zelf later heeft geboden dan 12:00 uur. Een ander heeft één minuut later een hoger bod uitgebracht, waarna voor klager opnieuw een bedenktijd van tien minuten is gestart. Dat klager het niet heeft begrepen of niet heeft willen begrijpen dient voor zijn rekening te worden gelaten.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak over het online biedplatform.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant