Uitspraak: Makelaar wordt verweten partijdig te hebben gehandeld bij verkoop woning

In deze zaak wordt de makelaar verweten partijdig te zijn geweest. De makelaar is als verkopend makelaar van klager en mevrouw M. opgetreden bij de verkoop van hun gezamenlijke woning te D. Mevrouw M. en klager zijn ex-partners van elkaar. Op 17 augustus 2018 hebben mevrouw M. en klager de koopakte getekend op het kantoor van de makelaar. Op 17 december 2018 is de woning geleverd aan de kopers.

De klacht

De makelaar wordt verweten dat hij:

  • partijdig was en de belangen van klager niet goed heeft behartigd door hem onzorgvuldig en onvoldoende te informeren in tegenstelling tot zijn ex-partner, terwijl klager op de eerste dag dat de makelaar de opdracht had aangenomen telefonisch dan wel persoonlijk aan de makelaar had medegedeeld dat in “tweevoud” diende te worden gecommuniceerd;
  • zich niet heeft onthouden van suggestieve informatie ten behoeve van verschillende belanghebbenden en partijen, waarbij hij de privacy van klager heeft geschonden.

Het verweer

De makelaar betwist dat klager vanaf de eerste dag heeft aangegeven dat in tweevoud diende te worden gecorrespondeerd. Hij stelt niet op de hoogte te zijn geweest van het feit dat de informatie via mevrouw M. voor klager bijzonder stroef verliep en dat daar ook geen indicatie voor was. Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel betwist de makelaar klager in een kwaadlicht gezet te hebben.

De beoordeling

De raad behandelt beide klachten tezamen. De Raad acht het aannemelijk dat de makelaar niet op de hoogte was van de stroeve communicatie tussen de makelaar en zijn voormalig partner. s in de overeenkomst tot opdracht, die door beide partijen is getekend, is alleen het e-mail adres van mevrouw M. opgenomen. Zowel bij het tekenen van de overeenkomst van opdracht als de koopakte is de communicatie namelijk via mevrouw M. verlopen. Of klager tijdens het eerste gesprek met klaagde heeft gezegd dat in tweevoud gecommuniceerd moest worden kan de Raad niet vaststellen. Verder heeft klager ten tijde van de verkoop de makelaar er niet op aangesproken dat hij geen stukken naar hem stuurde, wat wel op zijn weg lag. Dat, zoals klager heeft gesteld, bezichtigingen zijn uitgesteld vanwege een vakantie van mevrouw M. en de makelaar suggestieve informatie over klager zou hebben verstrekt aan derden, is niet komen vast te staan.

De beslissing

De Raad verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant