Uitspraak: Makelaar wordt verweten verkoper onder druk te hebben gezet

Klaagster heeft de makelaar op 16 april 2020 ingeschakeld om te bemiddelen bij de verkoop van haar woning. Dit pand is op 8 mei 2020 verkocht en op 1 oktober 2020 door haar aan haar kopers in eigendom overgedragen.

De klacht

Klaagster stelt het volgende:

 • “Het makelaarskantoor van de makelaar en met name de makelaar hebben naar mijn mening mij niet goed bijgestaan bij de verkoop van mijn huis. Maar juist tegengewerkt/gemanipuleerd.”

Het verweer

Het makelaarskantoor heeft aangegeven dat zij te allen tijde integer en transparant heeft gehandeld. Volgens het kantoor is de vraagprijs in overleg met klaagster tot stand gekomen en is de woning ruim boven die vraagprijs verkocht.

De beoordeling

De Raad stelt vast dat klaagster het volgende ten grondslag legt aan haar klacht:

 • het feit dat de makelaar een zoekopdracht voor haar kopers had;
 • het feit dat de makelaar de kwaliteit/staat van haar woning “omlaag haalde”;
 • het feit dat door makelaar B een (te lage) vraagprijs werd gehanteerd;
 • de uiteindelijk behaalde, volgens klaagster té lage koopsom.

De makelaar heeft uitdrukkelijk betwist dat zij van de koper van klaagster een formele opdracht tot dienstverlening bij aankoop (zoekopdracht) hadden, maar hebben wel erkend dat de koper van klaagster op een door hen gehanteerde lijst van potentiële kopers stond. Het gebruiken van zo’n lijst is naar het oordeel van de Raad niet verboden, het kan zelfs in het voordeel zijn van de verkoper. Het hanteren van een dergelijke lijst is dan ook niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Het eerste onderdeel is ongegrond.

Ook het tweede onderdeel is ongegrond. Een deskundig en zorgvuldig handelend makelaar behoort immers zichtbare gebreken die later tot een geschil tussen verkoper/koper zouden kúnnen leiden, te onderkennen en daarop te wijzen. Dit heeft de makelaar dan ook gedaan.

Voorts is ook het derde onderdeel ongegrond. Gelet op de getekende opdracht tot dienstverlening waarin de vraagprijs is overeengekomen en de na overleg vastgestelde hogere vraagprijs, stelt de Raad vast dat met instemming van klaagster is gehandeld en dus niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is gehandeld.

Mede gelet op het feit dat klaagster heeft erkend dat alle makelaars sprake van een opbrengst gelijkend aan de uiteindelijke verkoopprijs, acht de Raad ook het vierde onderdeel ongegrond.

De beslissing

De Raad verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant