Uitspraak: Makelaars berispt omdat zij niet hebben aangetoond dat zij zich aan de Meetinstructie hebben gehouden

Beklaagden traden op als verkopend makelaar van de woning. Klager heeft deze woning gekocht. De verkoopinformatie van de woning vermeldde op pagina 2 een woonoppervlakte van 133 m2 en op pagina 3 een woonoppervlakte van 155 m2. Op Funda werd een oppervlakte van de woning van 155 m2 vermeld.

In 2020 heeft klager een meetrapport laten opstellen. In dit meetrapport is een gebruiksoppervlakte van 122,3 m2 geconstateerd.

De klacht

Klager stelt dat beklaagden tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld door niet te handelen conform de NVM-Meetinstructie.

Het verweer

Beklaagden stellen dat wel is gehandeld conform de NVM-meetinstructie. De woonoppervlakte bedroeg destijds 133m2. Beklaagden beroepen zich daarnaast op de onderzoeksplicht van klager. Volgens beklaagden had klager zelf kunnen en moeten zien dat twee verschillende woonoppervlaktes waren genoemd in de verkoopinformatie.

Beklaagden merken tenslotte op dat zij niet over het complete meetrapport beschikken dat in opdracht van (de makelaar van) klager is opgesteld. Zij betwisten dat de woonoppervlakte van de woning kleiner is dan (circa) 131 m2.

De beoordeling

De Raad stelt voorop dat de Raad geen uitspraak doet over aspecten van aansprakelijkheid en schade, maar beoordeelt of het NVM-Lid en de NVM-Makelaar vanuit tuchtrechtelijk perspectief een verwijt kan worden gemaakt.

Sinds 2010 zijn NVM-Leden en NVM-Makelaars verplicht zich te houden aan de Meetinstructie. Het is de Raad echter niet duidelijk geworden of beklaagden zich destijds aan de Meetinstructie hebben gehouden. Beklaagden hebben niet inzichtelijk gemaakt hoe zij indertijd tot de door hen vermelde woonoppervlakte van 133 m² zijn gekomen. Van beklaagden mocht gezien het belang van de Meetinstructie ook naar de in 2016 aanwezige situatie worden verwacht dat zij zouden kunnen reproduceren op welk wijze zij tot de woonoppervlakte van 133 m2 zijn gekomen, zodat daarover achteraf geen discussie zou kunnen ontstaan.

Verder acht de Raad het niet zorgvuldig dat beklaagden er niet voor hebben zorggedragen dat de woonoppervlakte eenduidig was vermeld in de verkoopinformatie en op Funda.

Lees hier de hele uitspraak.

De beslissing

De Raad verklaart de klacht gegrond, aan beklaagden wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar. Heeft de makelaar zich bijvoorbeeld niet aan de Meetinstructie gehouden? neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant