Uitspraak: Notaris handelt op grond van ministerieplicht: geen schending fundamentele beginselen

In deze uitspraak staat de ministerplicht van de notaris centraal. Op vordering van eiseres, E, is een door klaagster (gedaagde) gelegd derdenbeslag opgeheven door de rechtbank. Tevens heeft de rechtbank klaagster veroordeeld tot het geven van alle medewerking aan het doorhalen van een hypotheekrecht onder gelijktijdige voldoening van een bedrag van € 162.500,00 door E. aan K.

Bij brief van 11 februari 2020 heeft de notaris op verzoek van de advocaat van E. bedoeld vonnis toegezonden aan klaagster met het verzoek om, als hij voornemens is medewerking te verlenen aan het vonnis, telefonisch een afspraak te maken voor de ondertekening van een royementsvolmacht. Bij brief van 18 februari 2020 heeft de notaris klaagster herinnerd aan de brief van 11 februari 2020.

Op 25 februari heeft de notaris klaagster gewezen op de al lopende dwangsom die in het vonnis was opgenomen.

Op 20 april 2020 is de royementsvolmacht door klaagster ondertekend.

De klacht

Klaagster stelt dat de notaris in deze zaak heeft gehandeld in strijd met het gebod van onpartijdigheid, zorgplicht, waarschuwingsplicht en identificatieplicht. Bovendien heeft hij volgens klaagster als partij-adviseur gefaald. Tenslotte zou de notaris zijn geheimhoudingsplicht hebben geschonden en met de advocaat van E. tegen klaagster hebben samengespannen.

De beoordeling

De kamer is van oordeel dat de verwijten die klaagster de notaris maakt geen doel kunnen treffen. De notaris had namelijk een ministerieplicht en was op grond daarvan gebonden mee te werken aan het tekenen van een royementsvolmacht.

Omstandigheden als bedoeld in artikel 21 lid 2 Wna, op grond waarvan de notaris de gevraagde werkzaamheden had moeten weigeren, dan wel dat hij deze anders had moeten inrichten, zijn door klaagster niet gesteld en daarvan is uit de aangevoerde feiten en omstandigheden, in het bijzonder uit de inhoud van de gevoerde correspondentie, ook niet gebleken, zo overweegt de kamer. Ook het beroep op schending van de geheimhoudingsplicht, strijd met het gebod van onpartijdigheid en het partij-adviseur argument worden verworpen door de kamer.

Wel diende de notaris klaagster in het kader van de waarschuwings- en zorgplicht te wijzen op de mogelijke gevolgen van het weigeren van medewerking aan de uitvoering van een bij vonnis uitgesproken veroordeling die is opgelegd onder verbeurte van een dwangsom. Dat heeft de notaris dus met de brief van 25 februari 2020 terecht gedaan.

De beslissing

De kamer verklaart de klacht op alle onderdelen ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant