Uitspraak: Nalatenschap na zes jaar nog niet afgewikkeld: notaris krijgt doorhaling opgelegd

In deze uitspraak bestaat de afwikkeling van een nalatenschap centraal. Klaagster sub 1 was gehuwd met erflater, later zijn zij gescheiden. Uit dat huwelijk zijn vier kinderen geboren: klagers sub 2 tot en met 5.

Ten tijde van het overlijden van erflater was de huwelijksgemeenschap nog niet verdeeld. In eerste instantie heeft B de feitelijke afwikkelingswerkzaamheden verricht. Na ongeveer één à anderhalf jaar heeft de heer B zijn taak neergelegd, waardoor de notaris de enige gevolmachtigde voor de boedelafwikkeling werd.

Op dit moment is de nalatenschap nog niet volledig afgewikkeld.

De klacht

Klagers verwijten de notaris dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld bij de afwikkeling. De afwikkeling duurt onnodig lang en de notaris heeft klagers vanaf het begin onvoldoende en onjuist geïnformeerd. Verder stellen klagers dat de notaris zeer slecht bereikbaar is, zich niet aan afspraken houdt en meerdere fouten heeft gemaakt.

De afwikkeling duurt inmiddels zes jaar, terwijl de notaris eerder inschatte dat dit één à anderhalf jaar zou duren. Ter onderbouwing van de fouten van de notaris hebben klagers enkele voorbeelden aangedragen. Zo had erflater een lijfrentepolis bij Aegon en volgens klagers zou de notaris deze oversluiten. Twee jaar later ontvingen klagers ineens een e-mail dat dit binnen twee weken geregeld moest worden, omdat er anders problemen zouden ontstaan met de fiscus.

Verder zou de notaris de benodigde papieren voor de verkoop van het tot de boedel behorende Ford Transitbusje regelen. Omdat dit twee jaar heeft geduurd, heeft dit naast de extra kosten ook voor een lagere verkoopopbrengst gezorgd. Voorts heeft de notaris meerdere malen fouten gemaakt in de cijfermatige uitwerkingen van de verdeling tussen de erfgenamen, de aangiftes bij de belastingdienst en de toegezegde financiële compensatie voor de gemaakte fouten.

De beoordeling

De kamer overweegt dat ten aanzien van de lijfrentepolis bij Aegon de notaris onbetwist heeft aangevoerd dat zij na het overlijden van erflater aan de erfgenamen heeft gemeld dat zij de lijfrentepolis bij Aegon zelf moesten oversluiten. Dit onderdeel van de klacht kan de notaris dus niet worden verweten. Voor het overige worden de door klagers gemaakte verwijten door de notaris erkend. De kamer verklaart de klacht daarom, met uitzondering voor zover die betrekking heeft op het handelen van de notaris inzake de lijfrentepolis, gegrond.

De maatregel

De kamer acht de maatregel van doorhaling voor de duur van twaalf weken passend en geboden. Het vertrouwen in de notaris is ernstig beschadigd. De kamer neemt in haar oordeel mee dat er persoonlijke en professionele problemen speelde bij de notaris, maar dat zij ondanks dat meer had kunnen doen voor klagers en onvoldoende blijk heeft gegeven van verantwoordelijkheidsgevoel.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant