Uitspraak: Notarieel handelen tijdens erfenisverdeling

Na het overlijden van moeder zijn er tijdens de erfenisverdeling klachten gerezen over het notarieel handelen en de communicatie van de notaris.

Erfenisverdeling en testamentaire bepalingen

Op 3 februari 2012 formuleerde moeder haar testament, waarin zij de fundamenten legde voor de toekomstige erfenisverdeling onder haar drie kinderen. Hierbij werd specifiek B aangewezen als executeur en erfgenaam.

Klachtanalyse en geschilpunten

Klaagster heeft een reeks klachten ingediend, die voornamelijk draaien om de zorgvuldigheid van het notariële proces, waarbij de term “notaris” centraal staat. Deze klachten omvatten het verkrijgen van testamentafschriften, de beëindiging van notariële diensten en de rol van de notaris in een gesprek tussen klaagster en haar broers tijdens de erfenisverdeling.

Onpartijdigheid en onafhankelijkheid

Een belangrijk punt draait om de rol van de notaris in het gesprek tussen klaagster en haar broers. Klaagster beweert dat de notaris niet onpartijdig en onafhankelijk heeft gehandeld tijdens de erfenisverdeling, een bewering die door de notaris wordt betwist op basis van zijn beperkte rol in de nalatenschapsafwikkeling.

Onverwachte beëindiging van diensten

Een ander punt betreft de onverwachte beëindiging van notariële diensten door de notaris, die klaagster en haar broers op de hoogte bracht van zijn besluit om zijn werkzaamheden stop te zetten vanwege vermeende twijfel aan zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Oordeel van de kamer: zorgvuldigheid en transparantie

De Kamer heeft de klachten nauwgezet geëvalueerd en geconcludeerd dat de notaris gehandeld heeft binnen de grenzen van zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden. Hierbij zijn elementen als zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en transparantie in acht genomen. De klachten zijn overwegend ongegrond bevonden, met enkele klachtonderdelen die onvoldoende bewijs of basis hebben kunnen aantonen.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant