Uitspraak: Notaris geen reden te twijfelen aan wilsbekwaamheid

Erflaatster is op 30 juni 2017 overleden. Erflaatster had een testament opgemaakt. Het testament met daarin de nalatenschap is op 29 september 2009 gewijzigd.

De notaris heeft op 2 augustus 2017 aan de dochter van erflaatster laten weten dat klaagster bij het testament is onterfd. Klaagster is een procedure begonnen om het testament nietig te laten verklaren. Op de zitting trekt klaagster de procedure in nu zij een schikking heeft getroffen met de wederpartij.

De klacht

De klacht omvat het verwijt dat de notaris in strijd met de normen van het tuchtrecht heeft gehandeld of nagelaten. Deze regels worden mede ingevuld door het zorgvuldigheidsgebod en het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid.

Standpunt klaagster

Klaagster voert aan dat er feiten en omstandigheden zijn die de notaris had moeten opmerken in het kader van het stappenplan. De notaris had de wilsbekwaamheid nader moeten onderzoeken. Er zijn verklaringen van de huisarts en het medisch dossier van het UMCG. Erflaatster zou niet meer in staat zijn haar vermogen te beheren. Erflaatster was al 80 jaar oud. Eerder schakelde erflaatster altijd haar huisnotaris in. Het testament die is gewijzigd is complex en wijkt ingrijpend af van het eerdere testament. Dit zouden volgens klaagster allemaal redenen zijn om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van erflaatster. De notaris had eerst goed moeten onderzoeken voordat tot wijziging mocht worden overgegaan.

Verweer notaris

De notaris bespreekt hoe het contact met erflaatster is verlopen. Op 29 september 2009 heeft de notaris ruim een uur met erflaatster alleen gesproken. Erflaatster heeft plausibele redenen gegeven waarom zij niet bij haar huisnotaris het testament wilde wijzigen. Ook heeft erflaatster duidelijk uiteengezet wat haar wensen waren. Erflaatster had in 2008 bij haar huisnotaris het testament ook al eens gewijzigd.

De notaris geeft aan dat indirect ook is getoetst aan het stappenplan. De notaris zag geen reden om te twijfelen aan de geestelijke gesteldheid van erflaatster. De notaris vond de oude leeftijd en het feit dat zij haar vermogen niet meer zelf beheerde onvoldoende reden om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid. Daarnaast zou klaagster zelf de afspraak met de notaris hebben gemaakt en kwam erflaatster zonder begeleiding naar het gesprek met de notaris. De diagnose dementie was destijds niet vastgesteld. Ook heeft de huisarts niet gesteld dat sprake zou zijn van wilsbekwaamheid.

Beoordeling

De kamer stelt voorop dat de medische informatie die klaagster heeft overleg niet voldoende zijn om aan te nemen dat in 2009 sprake was van wilsonbekwaamheid. Ook is verder niet gebleken waarom de notaris had moeten twijfelen. Ook weegt mee dat klaagster zelf de afspraak met de notaris heeft gemaakt. In deze zaak is niet komen vast te staan dat de notaris had moeten twijfelen aan de wilsbekwaamheid waardoor uitgebreider onderzoek plaats had moeten vinden. De klacht is ongegrond.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant