Uitspraak: Notaris heeft wilsbekwaamheid van erflaatster voldoende getoetst

Op 6 februari 2018 heeft de notaris een testament van erflaatster gepasseerd. Klaagster is de nicht van erflaatster. Blijkens het testament is de moeder van klaagster benoemd tot één van de erfgenamen voor 1/6e gedeelte. Verder zijn benoemd tot erfgenamen mevrouw X voor 1/6e gedeelte, mevrouw Y voor 1/3e gedeelte en de heer Z (hierna: Z) ook voor 1/3e gedeelte. Z is tevens executeur en afwikkelingsbewindvoerder.

Klaagster verwijt de notaris dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld bij het opstellen en het passeren van het testament van erflaatster. Erflaatster was op zeer hoge leeftijd, lichamelijk beperkt en bevond zich in een financieel afhankelijke positie van Z. Klaagster vraagt zich af of de notaris er voldoende alert op is geweest dat er eventueel van erflaatster financieel misbruik werd gemaakt. De wijziging in het testament was ingrijpend en hield een aanmerkelijke verslechtering in van de positie van de zuster en de twee broers van erflaatster. Z kwam in het oorspronkelijke testament helemaal niet voor, zo stelt klaagster. Erflaatster werd voor haar overlijden steeds afhankelijker van Z.

De notaris heeft aangevoerd dat erflaatster zelf heeft gezegd welke wijzigingen zij in haar testament wilde maken. Ook heeft zij de wensen voor een notariële volmacht kenbaar gemaakt. Na deze bespreking is een wilscontrole gemaakt. Tijdens het passeren van op 6 februari 2018 aan huis heeft de notaris er op gelet dat Z niet aanwezig was. Erflaatster was volgens de notaris erg bij de tijd en was zich bewust van de gevolgen van de wijzigingen. De notaris zag dan ook geen reden om aan te nemen dat erflaatster onder druk stond van Z.

De Kamer stelt voorop dat het niet aan haar is om als tuchtrechter te beoordelen of erflaatster al dan niet wilsbekwaam was, maar of de notaris tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Zoals bij elke akte dient de notaris de wilsbekwaamheid van de betrokkene te beoordelen. Bij twijfel aan de wilsbekwaamheid is in het algemeen verder onderzoek aangewezen. Uit het opmaken van het verslag wilscontrole blijkt dat nadrukkelijk aandacht is besteed aan de wilsbekwaamheid van erflaatster. Vervolgens is door de notaris met erflaatster gesproken, ook hier is de notaris alert geweest op de wilsbekwaamheid. De door klaagster genoemde omstandigheid dat erflaatster op leeftijd was en lichamelijke beperkingen had, brengt naar het oordeel van de Kamer niet zonder meer met zich dat erflaatster haar wil niet kon bepalen.

De klacht wordt ongegrond verklaard door de Kamer.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw notaris uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant