Uitspraak: Notaris heeft financiële zaken niet op orde en wordt gewaarschuwd

Uit een onderzoeksrapportage van klager van 24 mei 2017 blijkt dat er sprake was van negatieve financiële posities per 31 december 2016. Op 24 augustus 2017 heeft klager met de notaris een gesprek gevoerd vanwege de negatieve financiële posities, waarbij de notaris in de gelegenheid is gesteld om uiterlijk 30 september 2018 een positieve kantoorliquiditeit- en solvabiliteit te krijgen.

Op 23 oktober 2019 heeft klager opnieuw een onderzoek bij de notaris verricht om het herstel te monitoren. Hieruit is gebleken dat de financiële posities van het kantoor per 31 maart 2020 nog steeds negatief zijn. Ook is er sprake van een negatieve privé-solvabiliteit.

De klacht

De negatieve liquiditeit en solvabiliteit zijn, zowel in kantoor als in privé, niet toegestaan. Hiermee handelt de notaris in strijd met artikel 23 van de Wet op het notarisambt (Wna) jo. artikel 2 van de Administratieverordening en artikel 3 van het Reglement verslagstaten 2010 en de toelichtingen daarbij.

De beoordeling

De kamer overweegt dat is komen vast te staan dat de notaris sinds 2017, zowel zakelijk als privé, een aanzienlijke negatieve liquiditeits- en solvabiliteitspositie heeft (gehad). De notaris heeft daardoor gehandeld in strijd met artikel 23 van de Wet op het notarisambt (Wna) jo. artikel 2 van de Administratieverordening en artikel 3 van het Reglement verslagstaten 2010 en de toelichtingen daarbij.

De kamer acht het voor bepaling van de aard van de maatregel van belang dat de financiële positie niet is ontstaan door frauduleus handelen. Verder heeft de notaris vanaf het eerste gesprek met klager ingezet op verbetering van de financiële posities. Hij heeft vanaf dat eerste contact volledige openheid van zaken gegeven en informatie aangeleverd. Hij heeft verder een blanco tuchtrechtelijk verleden. Hoewel de ernst van de feiten een berisping kan rechtvaardigen acht de Kamer de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant