Uitspraak: Notaris heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij klager niet hoefde te informeren over buitenlands vermogen

Deze uitspraak gaat over het informeren van klager door de notaris over buitenlands vermogen. Erflater en erflaatster hebben jaren in de Verenigde Staten gewoond. Hun twee zoons, klager en B, zijn opgegroeid in de Vs en wonen daar op dit moment nog. In een eerder testament is B onterfd en is klager tot enig erfgenaam benoemd. Medio 2010 zijn erflaters naar Nederland teruggekeerd. Op 2 augustus 2010 zijn door de oud-notaris voor erflaters twee nieuwe testamenten gepasseerd, waarbij alle voorgaande testamenten zijn herroepen en Nederlands recht op de afwikkeling van de nalatenschap van toepassing is verklaard. Ook hier is de broer van klager als erfgenaam uitgesloten.

Op 22 februari 2015 is erflaatster overleden en op 12 januari 2018 is erflater overleden. Op 15 januari 2018 heeft de oud-notaris een verklaring van erfrecht gepasseerd waarin is bepaald dat klager als enig erfgenaam de nalatenschap van erflaters zuiver heeft aanvaard.

De klacht en het verweer

Klager verwijt de notaris onzorgvuldig handelen. De klacht valt in drie onderdelen uiteen:

  • De oud-notaris is onzorgvuldig te werk gegaan bij het voorbereiden en opstellen van de testamenten van erflaters;
  • De oud-notaris heeft klager onvolledig en onjuist geïnformeerd over het bereik en de omvang van de aangifte erfbelasting;
  • De oud-notaris heeft klager onvolledig en onjuist geïnformeerd over de gevolgen van zuivere aanvaarding van de nalatenschap.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1

De kamer overweegt dat bij de uiteenlopende lezingen die klager enerzijds en de oud-notaris anderzijds over de gang van zaken op dit punt geven, hier niet kan worden vastgesteld hoe een en ander destijds precies is gelopen. De kamer kan dus niet vaststellen dat de notaris onzorgvuldig te werk is gegaan. Het klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Klachtonderdeel 2 en 3

Deze klachtonderdelen worden gezamenlijk behandeld omdat deze beide zien op het onjuist en onvolledig informeren van de oud-notaris. Klager wijst ten aanzien van deze klacht op mailcontact tussen hem en de oud-notaris. Volgens klager blijkt hieruit dat de notaris wist van klagers’ veronderstelling dat het vermogen in de VS niet in de Nederlandse aangifte erfbelasting betrokken behoefde te worden. Ook stelt klager zich op het standpunt dat de oud-notaris wist of behoorde te weten van het vermogen van erflaters in de Verenigde Staten. Klager was namelijk in de veronderstelling dat er geen Amerikaans vermogen was.

de VS en bij de aanvankelijke bevestiging door klager van afwezigheid van vermogen in de VS, hij klager in redelijkheid heeft kunnen adviseren de nalatenschap zuiver te aanvaarden. De notaris stelt dat hij pas na afgifte van de verklaring van 15 januari 2018 door klager van het vermogen van erflaters in de VS in kennis is gesteld. De kamer gaat niet mee in het verweer van de oud-notaris. Volgens de kamer heeft de oud-notaris op geen enkele manier inzichtelijk of aannemelijk kunnen maken dat hij op een zodanig laat moment in dit dossier van het vermogen in de VS wist dat van hem op geen enkel moment in de afwikkeling van de nalatenschap in redelijkheid verwacht kon worden dat hij klager (nader) over de erfrechtelijke en fiscale gevolgen daarvan zou informeren. De klachtonderdelen 2 en 3 worden dan ook gegrond verklaard.

De beslissing

Aan de oud-notaris wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant