Uitspraak: Door niet adequaat te reageren heeft de kandidaat-notaris belangen van zijn cliënten geschaad

Erflater is op 1 maart 2015 overleden, hij heeft bij testament van 5 april 2014 over zijn nalatenschap beschikt. De echtgenote, de zoon en de twee dochters zijn erfgenamen van de nalatenschap. De nalatenschap is onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard. Klaagster is benoemd tot bewindvoerder. Mr. K is benoemd tot vereffenaar in de nalatenschap van erflater. K was op dat moment werkzaam als kandidaat-notaris, zijn kantoor was ingeschakeld om de nalatenschap af te wikkelen. In verband met de tussen de erven gerezen problemen is door zoon S verzocht aan de rechtbank om K te benoemen tot vereffenaar. De kandidaat-notaris was enig aandeelhouder van het notariskantoor waar K werkzaam was. Mr. T verrichtte op verzoek van K werkzaamheden in het dossier. Klaagster heeft vanaf december 2015 meermalen per e-mail gesproken met T over de geringe voortgang in de werkzaamheden van K als vereffenaar. In de zomer van 2016 heeft de kandidaat-notaris, wegens vakantie van K, in het vereffeningsdossier een taxatierapport laten opmaken. K en T zijn op 28 december 2016 door de kandidaat-notaris op non-actief gesteld en niet meer werkzaam op het notariskantoor.

De klacht

Klaagster heeft de klacht ingediend als bewindvoerder over het vermogen van Y, mede namens zoon van erflater. Sinds de benoeming tot bewindvoerder heeft klaagster het notariskantoor proberen te bewegen een boedelbeschrijving op te stellen. Dat is niet gelukt. Klaagster heeft nooit meer iets van K vernomen en stelt niet geïnformeerd te zijn over het feit dat K en T niet meer op het kantoor werkzaam zijn.

Klaagster verwijt de kandidaat-notaris dat hij:

  • als werkgever van T en K uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen zijn kantoor. Door de kantoororganisatie niet op orde te hebben schaadt de kandidaat-notaris het vertrouwen in het notariaat;
  • door het niet willen overdragen van het dossier aan de door de rechtbank benoemde vereffenaar K het vertrouwen het vertrouwen in het notariaat heeft geschaad en zich niet heeft gedragen zoals het een kandidaat-notaris betaamt.

Het verweer

Wat betreft het eerste klachtonderdeel is de kandidaat-notaris van mening dat dit onderdeel erg algemeen is gesteld. Op K en/of T als kandidaat-notaris rust een eigen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid. Klaagster dient te bewijzen dat de kandidaat-notaris als werkgever op de hoogte was van het verweten handelen of redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn. Nu K en T beiden al jarenlang in de notariële praktijk werkzaam waren was er geen enkele reden voor de kandidaat-notaris om een dossier als de onderhavige te volgen en uitgaande brieven te controleren. De kandidaat-notaris heeft nimmer rechtstreeks van klaagster klachten over K en T vernomen.

Het tweede klachtonderdeel moet volgens de kandidaat-notaris niet-ontvankelijk worden verklaard, omdat klaagster niet als belanghebbende dient te worden aangemerkt bij de door K van de kandidaat-notaris verlangde afgifte van het vereffeningsdossier.

De beoordeling

De kamer stelt dat van de kandidaat-notaris niet hoeft te worden verwacht dat hij zonder andere informatie mededelingen van K en T op hun juistheid zou controleren. Toen de kandidaat-notaris zelf K en T eind december 2016 op non-actief had gezet was in het logisch verlengde daarvan adequaat handelen echter geboden. De kandidaat-notaris had intern de dossiers van beiden moeten controleren. Dat geldt ook voor de mailboxen, waar de kandidaat-notaris kennelijk toegang toe had. Hij had daarnaast de desbetreffende cliënten moeten informeren, al was het alleen maar met een ‘afwezigheidsmelding’. Door niet adequaat te reageren, heeft de kandidaat-notaris de belangen van die cliënten, in dit geval klaagster, geschaad. De klacht is dan ook gegrond. De kamer acht de maatregel van berisping op zijn plaats.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant