Uitspraak: Notaris heeft niet nalatig gehandeld bij aanpassing testament

Bij testament van 23 oktober 2015 heeft de moeder van klager onder andere klager, zijn broer en de kinderen van zijn broer tot erfgenaam aangewezen, te weten klager voor ¼ deel, de broer van klager voor ½ deel en de kinderen van de broer voor ¼ deel. Op 7 maart 2019 heeft fysiek een gesprek over aanpassing van het testament tussen de moeder en de oud-notaris plaatsgevonden. Op 19 maart 2019 heeft de oud-notaris telefonisch met de moeder gesproken over aanpassing van het testament. In het daarna opgesteld concept-testament zijn klager en zijn broer tot erfgenamen benoemd voor gelijke delen.

De moeder heeft niet gereageerd op het concept-testament van 19 maart 2019, waarna de oud-notaris tevergeefs op 27 augustus 2019 een herinneringsbrief aan de moeder heeft verzonden. Vervolgens is de moeder van klager overleden.

Op 23 april 2020 heeft klager een e-mail gestuurd naar het notariskantoor met de mededeling dat hij enkel het testament van de moeder van 2015 heeft aangetroffen, terwijl hij van de moeder begrepen had dat dit testament was gewijzigd. Op deze e-mail heeft klager geen inhoudelijke reactie ontvangen. Na telefonisch contact heeft de oud-notaris klager uitgenodigd voor een gesprek.

De klacht

Klager verwijt de oud-notaris dat zij onzorgvuldig dan wel nalatig hebben gehandeld door niet te voldoen aan de zorgtaak jegens de moeder. Volgens klager had de oud-notaris aan de wens van de moeder gevolg moeten geven. Klager stelt dat de oud-notaris, ondanks het belang van het dossier en de broze gezondheid van de moeder, het dossier van de moeder heeft laten versloffen door een te afwachtende houding jegens haar aan te nemen.

Het verweer

De oud-notaris is van mening dat hij voldoende zorgvuldig en actief jegens de moeder heeft gehandeld. Hij vermoedt dat de moeder het concept-testament niet heeft ondertekend vanwege haar twijfel ten aanzien van de inhoud van het concept-testament.

De beoordeling

De kamer is van oordeel dat de bal bij de moeder lag nadat zij het concept-testament had ontvangen. De moeder heeft geen actie ondernomen richting de notarissen om te komen tot ondertekening van dit testament en heeft evenmin gereageerd op de rappelbrieven van de oud-notaris. De oud-notaris heeft verder aangegeven dat ook een telefonisch contact tussen de moeder en hem, de moeder niet hebben bewogen tot ondertekening. De kamer is van oordeel dat meer of andere acties niet van de oud-notaris kunnen worden verwacht.

De beslissing

De klacht wordt gegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant