Uitspraak: Notaris koos de makkelijkste weg bij aangifte erfbelasting

De moeder van klager is op 5 december 2018 overleden. Het testament wat moeder had opgemaakt, had haar twee kinderen als erfgenaam aangewezen: broer van klager en klager. Een bedrag van € 50.000,- is vrij van recht aan broer gelegateerd door het testament van moeder.

Aangifte erfbelasting

Vader van klager is al overleden. Klager en broer hadden een vordering op moeder om de nalatenschap van vader af te wikkelen. Op enig moment heeft broer de notaris verzocht om de aangifte erfbelasting te verzorgen. De notaris heeft die opdracht schriftelijk bevestigd.

De notaris stuurt op 12 april 2019 een brief aan de broer. Daarin laat de notaris weten niet (meer) in bezit te zijn van gegevens omtrent de erfdelen uit de nalatenschap van vader. De notaris vroeg om andere stukken waaruit de nalatenschap zou kunnen blijken. Wanneer de notaris geen gegevens zou ontvangen zou zij de aangifte erfbelasting opstellen zonder dat de erfdelen als schuld worden opgenomen.

Kopie aanslag erfbelasting van nalatenschap vader

Zoals verzocht kreeg de notaris een kopie van de aanslag erfbelasting van de nalatenschap van vader. Een concept van de aangifte is op 8 mei 2019 naar klager en de broer gestuurd. Klager heeft als reactie een aantal vragen en opmerkingen bij het concept gemaakt. De notaris heeft de vragen van klager beantwoord. De notaris heeft het rentebedrag aangepast en een gewijzigd concept is aan de broer gestuurd, waarna de getekende versie is ingediend bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de aanslag gecontroleerd en akkoord bevonden.

Vrij van recht niet verwerkt in aangifte erfbelasting

Klager heeft in augustus een e-mail gestuurd aan de notaris. Het door de broer verkregen legaat vrij van recht is niet juist verwerkt in de aangifte. Klager vroeg of zij die zienswijze van klager deelde en of het kantoor voor eigen rekening de aangifte zou wijzigen. De notaris heeft met klager contact gehad en zou er naar kijken en hier nog op terugkomen. De notaris heeft een herberekening gemaakt. Zij is van mening dat de berekening niet juist is opgenomen in de aangifte. Klager heeft aangegeven zelf een nieuwe berekening te maken en bezwaar zou indienen bij de Belastingdienst.

Notaris heeft niet professioneel gewerkt volgens klager

Klager vindt dat de notaris niet professioneel heeft gewerkt en klaagt hierover. Een correctie van tussen de 30.000 en 35.000 euro op een aangifte van 370.000 euro is onacceptabel volgens klager.

Geen verwijt wegens de verwarring

De notaris is onderworpen aan tuchtrecht omtrent zijn handelen of nalaten dat strijdig kan zijn. De Kamer dient te onderzoeken of de handelswijze een verwijtbare gedraging oplevert. De notaris heeft erkend dat de afhandeling niet vlekkeloos is verlopen. De notaris kan geen verwijt worden gemaakt over de verwarring dat de notaris in het bezit zou zijn van de administratie van moeder. Dit kan geen tuchtrechtelijk verwijt zijn. Ook het feit dat in eerste instantie een verkeerd adres stond vermeld, is een vergissing en kan niet worden aangemerkt als tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.

Sprake van een menselijke fout

Daarnaast zou de notaris vorderingen onjuist hebben berekend en hebben opgenomen in de aangifte. Deze vordering is later gecorrigeerd. De notaris heeft op de zitting verklaard dat zij in het bezit was van het testament van vader en de opgelegde aanslag erfbelasting. Door deze stukken had de notaris te mogelijkheid om de nominale waarde te berekenen en te verwerken. De notaris heeft ten onrechte voor een gemakkelijke weg gekozen. Het is aan klager te danken dat de berekeningen alsnog juist zijn aangepast. De notaris had op basis van de documenten kunnen zien dat het legaat vrij van recht was.

De kamer is van mening dat hier sprake is van een menselijke fout en geen sprake is van tuchtrechtelijke verwijtbaarheid. Wel had de notaris helderder moeten communiceren, zeker met betrekking tot de kosten voor het maken van bezwaar en de wijziging.

Oordeel: waarschuwing voor notaris

De kamer acht de klacht gegrond en kan een maatregel opleggen. De kamer kijkt naar de feiten en omstandigheden en besluit een maatregel van waarschuwing op te leggen.

Hier kunt u de de volledige uitspraak lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant