Uitspraak: Voldoende onderzoek naar wilsbekwaamheid bij afgifte volmacht

Klager is in 2014 bij het kantoor van de notaris terechtgekomen ter zake de afwikkeling van de nalatenschap van zijn echtgenote. Eind 2016 is het kantoor van de notaris benaderd door een notariskantoor, de vraag was of klager een volmacht wilde verlenen aan de medewerkers van dat kantoor, tot vestiging van de hypotheek.

Akte van volmacht

De notaris heeft daartoe een notariële akte van volmacht verleden op 16 december 2016. Op basis van deze akte van volmacht is op het notariskantoor ook meteen een hypotheekakte gepasseerd. In deze akte is ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. een recht van hypotheek gevestigd op de woning van klager tot een bedrag van € 120.000,00. Tevens is in deze akte vastgelegd dat klager een bedrag van € 90.000,00 schuldig is aan de bank.

Intrekken volmacht

In 2018 heeft klager de volmacht door tussenkomst van het kantoor van de notaris ingetrokken. Reden voor het intrekken van deze volmacht is het feit dat zijn zoon A oneigenlijk gebruik zou hebben gemaakt van de volmacht en klager ernstige financiële schade toegebracht heeft.

Volmacht onder dwang en druk ondertekend

Klager stelt dat hij de notariële volmacht onder dwang en grote druk van zijn zoon A heeft ondertekend. Hij stelt dat hij op dat moment -onder invloed van medicijnen- niet in staat was om de gevolgen van de transactie, waarvoor de volmacht verleend werd, te overzien.

Daar komt bij dat hij op de dag van het passeren van de akte volledig overrompeld werd en stukken, waaronder de hypotheekakte, onder ogen gekregen heeft die hij nooit eerder gezien had. Hierdoor vindt hij dat de notaris tekortgeschoten is in de uitvoering van zijn taken.

Een zo ruim mogelijke volmacht

De notaris stelt dat in 2014 duidelijk is geworden voor de notaris dat klager in onmin leefde met zijn zoon B. Hierdoor heeft de notaris de akte van volmacht gepasseerd, waarin klager een zo ruim mogelijke volmacht verstrekt heeft aan zijn zoon A. Klager heeft voorafgaand aan de vestiging van de hypotheek een concept van die akte toegezonden gekregen.

Ook zijn de hypotheekakte en de overige stukken voorafgaand aan de ondertekening van de volmacht, buiten aanwezigheid van zoon A uitgebreid besproken en toegelicht, aldus de notaris. Bij dit alles stelt de notaris geen enkel signaal ontvangen te hebben dat er sprake was van dwang of druk dan wel dat klager niet in staat zou zijn om de gevolgen van het ondertekenen te overzien.

Geen sprake van druk of dwang

Volgens de kamer is niet komen vast te staan dat klager onder druk moet hebben gestaan. Of dan wel in een situatie moet hebben verkeerd waarin hij als gevolg van een bijzondere fysieke toestand en het daarmee verband houdende medicijngebruik, zijn wil niet kon bepalen. Omdat klager dit ook op geen enkele wijze onderbouwd heeft met bewijsstukken, acht de kamer die klacht ongegrond.

Ondanks dat de notaris niet heeft weerlegt dat klager bij het ondertekenen van de akte voor het eerst de stukken voor de hypotheek onder kreeg, wordt ook die klacht ongegrond verklaard. Klager heeft de pagina’s namelijk wel doorgenomen, toen hij deze voorzag van een handtekening.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Hier kunt u de volledige uitspraak lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant